Подписаться
Илона Пиюренко, Ilona Piiurenko, Ілона Піюренко
Илона Пиюренко, Ilona Piiurenko, Ілона Піюренко
Миколаївський національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене mnau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасний стан та напрями активізації і удосконалення біржової діяльності на аграрному ринку
ВС Шебанін, ІО Піюренко
Економіка АПК, 103 -107, 2009
122009
Ретроспектива трансформації сільськогосподарських підприємств та основні напрями підвищення їх ефективності
ВС Шебанін, ОВ Шебаніна, ІО Піюренко
Вісник аграрної науки Причорномор'я 1 (1(52)), 3 - 13, 2010
112010
Основні теоретичні концепції антикризового управління підприємством
ІО Піюренко
Бізнес навігатор, 173 - 178, 2012
102012
Інвестиційно-інноваційна діяльність в АПК: сутність, проблеми та основні напрямки їх вирішення
ОВ Шебаніна, ОВ Короткова, ІО Піюренко, ЕВ Шебанина, ...
Миколаївський державний аграрний університет, 2008
102008
Сучасні аспекти формування системи мультимодальних перевезень на регіональному рівні
ІО Піюренко, ОМ Гаркуша, ОГ Кухарчик
Український журнал прикладної економіки 3 (4), 131-144, 2018
72018
Антикризове управління харчовими підприємствами: проблеми теорії і практики
ІО Піюренко
62013
Dynamics factors of Ukrainian economy innovative transformation: main points and specifics of influence
I Piyurenko, I Baneva, A Garkusha
42017
Проблеми реалізації сільськогосподарської продукції
ІО Піюренко
Економіка АПК, 31 - 36, 2010
42010
Трансформація аграрного сектора економіки та ефективний розвиток кооперації
ВС Шебанін, ІІ Червен, ОВ Шебаніна, ІО Піюренко
Наукові праці ЧДУ ім. Петра Могили 109 (96), 93 - 97, 2009
42009
Антикризовий менеджмент як важливий елемент управління персоналом
ІО Піюренко
Культура народів Причорномор'я, 80-83, 2012
32012
Продовольчий ринок: сутність, складові, проблеми розвитку
ВС Шебанін, ІО Піюренко
Вісник аграрної науки Причорномор'я.–2009.–Вип 2 (49), 3-9, 2009
32009
Innovative Development Strategies of the Enterprises of Hospitality Sphere
I Piiurenko, I Banyeva, S Drobyazko
34th IBIMA Conference, 2019
2*2019
PROCESS FACTORS OF SYSTEM SECURITY OF TRADING ENTERPRISES
I Shapovalova, I Piiurenko, N Husarina, S Petrovska, M Kravchenko
Journal of Security and Sustainability Issues, 2019
22019
Зародження сучасної кризи в сільському господарстві України
ІО Піюренко
Економіка і держава, 7 - 9, 2013
22013
Необхідність вдосконалення організаційно - економічного механізму управління агропромисловим підприємством
ІО Піюренко
Ефективна економіка, 214-219, 2012
22012
Необхідність використання системи моніторингу для попередження кризових ситуацій на підприємстві
ІО Піюренко
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
22012
Роль і місце виробничого підприємства в антикризовій системі
ІО Піюренко
Бізнес - навігатор, 110-116, 2013
12013
Роль економічного моніторингу у попередженні кризових явищ на підприємстві
ІО Піюренко
Інвестиції: практика та досвід, 45 - 48, 2013
12013
Основні передумови та завдання реформування сільського господарства і хід їх вирішення
ІО Піюренко
Агросвіт, 15 - 17, 2013
12013
Ключові ланки антикризової системи, її сучасний стан, невідкладні заходи та шляхи її влосконалення
ІО Піюренко
Бізнес - навігатор, 223-228, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20