Вікторія Анатоліївна Пінчук, Виктория Анатольевна Пинчук, V.A.Pinchuk
Вікторія Анатоліївна Пінчук, Виктория Анатольевна Пинчук, V.A.Pinchuk
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційні процеси–підґрунтя проектування нових освітніх технологій
В Пінчук
Освіта і управління 2 (3), 88-97, 1998
471998
Система гемостаза при нарушении мозгового кровообращения
НН Грицай, ВП Мищенко, ВА Пинчук
Международный неврологический журнал, 8-8, 2006
252006
Когнітивний профіль пацієнтів із розсіяним склерозом
НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ГЯ Силенко, ЮВ Блажівська, ЮО Бордюг
Проблемы экологии и медицины 16 (3-4), 2012
52012
Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом
НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ГЯ Силенко, НВ Литвиненко, ВА Пинчук, ...
42013
Современные методы диагностики у пациентов с вертеброгенными болями в спине
НН Грицай, ВА Пинчук, ВН Пинчук, ЕА Таряник
Украинский неврологический журнал, 014-018, 2008
32008
Ведення пацієнтів із когнітивними розладами на фоні дисциркуляторної енцефалопатії
НВ Литвиненко, ГЯ Силенко, ВА Пінчук, АМ Кривчун, ТВ Пілюгіна
Нейро NEWS, 74-76, 2012
12012
Особливості клінічних проявів, вільнорадикальних, коагуляційних і агрегаційних властивостей крові у хворих з черепно-мозковою травмою
ВА Пінчук, ГЯ Силенко, ЮІ Силенко, АМ Кривчун, ТВ Пілюгіна
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Основні принципи фармакотерапії розсіяного склерозу
ВА Пінчук
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Роль позааудиторної роботи у формуванні особистості й підвищенні професійного рівня студентів
КА Таряник, МЮ Дельва, НВ Литвиненко, ІІ Дельва, ВА Пінчук, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Створення і використання відеофільмів і мультимедійних презентацій на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою
АМ Кривчун, МЮ Дельва, НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ІІ Дельва, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
SIMULATION IN MEDICAL EDUCATION: HISTORY OF THE DEVELOPMENT
II Delva, NV Lytvynenko, MY Delva, VA Pinchuk, AM Kryvchun
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2019
2019
Спосіб лікування когнітивних розладів у пацієнтів із розсіяним склерозом
АМ Кривчун, ВА Пінчук, ГЯ Силенко
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2019
2019
Симуляція у медичній освіті: історія розвитку
ІІ Дельва, НВ Литвиненко, МЮ Дельва, ВА Пінчук, АМ Кривчун
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2019
2019
Спадкова спастична параплегія: клінічні спостереження
ВА Пінчук, АМ Кривчун, ГЯ Силенко, ВВ Пінчук, ОА Вірьовка
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 50-55, 2019
2019
Удосконалення практичних навичок студентів на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою в контексті кредитно-модульної системи
ТЙ Пурденко, НВ Литвиненко, ВМ Гладка, ГЯ Силенко, КА Таряник, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Проблема формування мотивації студентів до вивчення неврології на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою
ВА Пінчук, НВ Литвиненко, МЮ Дельва, АМ Кривчун, ІІ Дельва, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Features of clinical manifestations, free radical, coagulation and aggregation properties of blood in patients with craniocerebral trauma
VA Pinchuk, GY Sylenko, YI Sylenko, AM Kryvchun, TV Pilugina
Wiadomości Lekarskie 72 (4), 539-542, 2019
2019
PROBABLE PROGRESSIVE SUPRANUCLEAR PALSY (STEELE-RICHARDSON-OLSZEWSKI SYNDROME): CLINICAL OBSERVATION
VA Pinchuk, A Kryvchun, L Subbota, H Sylenko, VV Pinchuk
Georgian medical news, 87-92, 2018
2018
Вероятный прогрессирующий супрануклеарный паралич (синдром Стила-Ричардсона-Ольшевского): клиническое наблюдение
ВВП В.А.Пинчук, А.М.Кривчун, Л.Ю.Суббота, Г.Я.Силенко
Georgian Medical News, 87-92, 2018
2018
Невринома слухового нерву (клінічне спостереження)
ВВ Пінчук, ВА Пінчук
Українська медична стоматологічна академія, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20