Вікторія Анатоліївна Пінчук, Виктория Анатольевна Пинчук, V.A.Pinchuk
Вікторія Анатоліївна Пінчук, Виктория Анатольевна Пинчук, V.A.Pinchuk
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційні процеси–підґрунтя проектування нових освітніх технологій
В Пінчук
Освіта і управління 2 (3), 88-97, 1998
541998
Система гемостаза при нарушении мозгового кровообращения
НН Грицай, ВП Мищенко, ВА Пинчук
Международный неврологический журнал, 8-8, 2006
252006
Когнітивний профіль пацієнтів із розсіяним склерозом
НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ГЯ Силенко, ЮВ Блажівська, ЮО Бордюг
Проблемы экологии и медицины 16 (3-4), 2012
62012
Ефективність нейромідину в комплексній терапії когнітивних розладів у пацієнтів із рецидивно-ремітуючим розсіяним склерозом
НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ГЯ Силенко, НВ Литвиненко, ВА Пинчук, ...
42013
Современные методы диагностики у пациентов с вертеброгенными болями в спине
НН Грицай, ВА Пинчук, ВН Пинчук, ЕА Таряник
Украинский неврологический журнал, 014-018, 2008
42008
Ведення пацієнтів із когнітивними розладами на фоні дисциркуляторної енцефалопатії
НВ Литвиненко, ГЯ Силенко, ВА Пінчук, АМ Кривчун, ТВ Пілюгіна
Нейро NEWS, 74-76, 2012
32012
Порівняльна характеристика лікування больових вертеброгенних синдромів із застосуванням вітамінів групи В
НВ Литвиненко, ГЯ Силенко, КА Таряник, ВА Пінчук, ЛА Самарченко, ...
22012
Симуляція у медичній освіті: історія розвитку
ІІ Дельва, НВ Литвиненко, МЮ Дельва, ВА Пінчук, АМ Кривчун
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2019
12019
Особливості клінічних проявів, вільнорадикальних, коагуляційних і агрегаційних властивостей крові у хворих з черепно-мозковою травмою
ВА Пінчук, ГЯ Силенко, ЮІ Силенко, АМ Кривчун, ТВ Пілюгіна
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Основні принципи фармакотерапії розсіяного склерозу
ВА Пінчук
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Силабус з дисципліни" Неврологія"
ВА Пінчук
2020
Силлабус по дисциплине" Неврология"
ВА Пинчук, ВА Пінчук
2020
Судинний паркінсонізм: клінічні прояви, критерії діагностики (клінічний випадок)
АМ Кривчун, АМ Кривчун, ВА Пінчук, ВА Пинчук, ГЯ Силенко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Роль позааудиторної роботи у формуванні особистості й підвищенні професійного рівня студентів
КА Таряник, МЮ Дельва, НВ Литвиненко, ІІ Дельва, ВА Пінчук, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Створення і використання відеофільмів і мультимедійних презентацій на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою
АМ Кривчун, МЮ Дельва, НВ Литвиненко, ВА Пінчук, ІІ Дельва, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
SIMULATION IN MEDICAL EDUCATION: HISTORY OF THE DEVELOPMENT
II Delva, NV Lytvynenko, MY Delva, VA Pinchuk, AM Kryvchun
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2019
2019
Спосіб лікування когнітивних розладів у пацієнтів із розсіяним склерозом
АМ Кривчун, ВА Пінчук, ГЯ Силенко
ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2019
2019
Етіологія, патогенез та патоморфологія розсіяного склерозу
ВА Пінчук
Полтава—2019, 2019
2019
Спадкова спастична параплегія: клінічні спостереження
ВА Пінчук, АМ Кривчун, ГЯ Силенко, ВВ Пінчук, ОА Вірьовка
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 50-55, 2019
2019
Удосконалення практичних навичок студентів на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою в контексті кредитно-модульної системи
ТЙ Пурденко, НВ Литвиненко, ВМ Гладка, ГЯ Силенко, КА Таряник, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20