Віталій Рисін
Віталій Рисін
професор НУ "Львівська політехніка"
Verified email at lpnu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оцінка впливу іноземного капіталу на функціонування банківської системи
А Кузнєцова, О Другов, В Рисін
Вісник НБУ, 24-27, 2007
292007
Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку
ВВ Рисін
Регіональна економіка, 115-122, 2009
272009
Наслідки фінансової кризи для банківського сектору та ризики державного втручання
ВВ Рисін
Фінанси України, 24-33, 2010
192010
Системний ризик банківського сектора: сутність, форми та чинники
ВВ Рисін
Ефективна економіка, 2010
192010
Новий етап розвитку банківської системи України: зростання присутності іноземних інвесторів: Монографія
ЛЗЯ Смовженко Т.С., Кіреєв О.І., Другов О.О., Рисін В.В., Кузнєцова А.Я ...
К.: УБС НБУ, 2008
182008
Еволюція і перспективи розвитку банківських систем Польщі та України
О Другов, Е Рисін, І Сенищ
Вісник НБУ, 135, 2007
172007
Роль депозитів населення у формуванні ресурсної бази банку
ВВ Рисін
Регіональна економіка, 229-236, 2007
162007
Формування та розміщення довгострокових ресурсів банків в Україні: монографія
ВВ Рисін, МВ Рисін
К.: УБС НБУ, 2008
152008
Залучення заощаджень населення фінансовими посередниками: монографія
ВВ Рисін
Львів: ЛБі НБУ, 2005
152005
Реалізація ресурсної політики банків в умовах фінансової нестабільності: монографія
ВВ Рисін
К.: УБС НБУ, 2012
112012
Вплив іноземних банків на функціонування банківської системи Польщі
В Рисін, В Бабенко, З Лапішко
Вісник НБУ, 24-27, 2007
102007
Причини світової фінансової нестабільності та її наслідки для банківської системи України
ВВ Рисін
Вісник Університету банківської справи НБУ, 62-68, 2008
82008
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навчальний посібник
ВВ Рисін
К.: УБС НБУ, 2007
8*2007
Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції
ОІ Барановський, ОД Вовчак, ОО Вон Романов Кріспін, ТД Гірченко, ...
УБС НБУ, 2010
72010
Оцінка рівня та перспективи участі іноземних інвесторів у функціонуванні банківської системи України
РВ Другов О.
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць, 89-93, 2007
72007
Особливості побудови національної системи оцінювання ризиків відмивання грошей
В Рисін
Вісник НБУ 65, 2010
62010
Адаптація депозитної політики банків до потреб клієнтів
МВ Рисін
Вісник університету банківської справи НБУ, 6, 2009
52009
Критерії оцінки ризиків, пов’язаних з відмиванням грошей, у процесі формування ресурсної політики банку
В Рисін
Вісник Львів. ун-ту.–2008.–Вип 39, 473-475, 2008
52008
Механізми залучення заощаджень населення кредитними установами України
ВВ Рисін
автореф. дис. канд. екон. наук, 2004
52004
Ефективність фінансового контролю та державного аудиту для забезпечення фінансово-економічної стійкості держави
ВФ Піхоцький, ВВ Рисін, АМ Любенко
42019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20