Людмила Транченко
Людмила Транченко
Уманський національний університет садівництва
Verified email at udau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління підприємством
ЛВ Транченко, ЛО Баластрик
Теоретичні та прикладні питання економіки. зб. наук. праць–Вип 7, 188-195, 2005
322005
Безробіття як соціальна проблема ринкового суспільства
ЛВ Транченко
Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава», С. 12–16., 2012
272012
Формування та регулювання ринку праці на селі: теорія, методологія, практика: монографія
ЛВ Транченко
Умань: Уманське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство, 2012
212012
Аналіз та проблеми соціально-економічного розвитку села
ЛВ Транченко
Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід», С. 66–69., 2012
122012
Формування організаційної структури підприємства відповідно до вимог програмно-цільового управління
ЛВ Транченко
Актуальні проблеми економіки, 58, 2006
112006
Організаційно-економічний механізм управління підприємств машинобудівної галузі
ЛВ Транченко
Науковий вісник РДГУ.–2016.–Вип 7 (120), 6-12, 2005
112005
Социальное значение зеленого туризма в контексте развития сельских территорий Украины
ЛВ Транченко, СВ Тымчук, ЛН Нещадим
Современные технологии управления, 43-47, 2015
92015
Современное состояние и тенденции развития кормовой базы
ЛВ Транченко
Сельскохозяйственный журнал 3 (7), 2014
92014
Механізм зайнятості населення як один із механізмів державного регулювання ринку праці [Електронний ресурс]
ЛВ Транченко
Сталий розвиток економіки, 11, 2012
92012
Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств
ЛВ Транченко
Актуальні проблеми економіки, 45-52, 2006
82006
Сільський туризм як перспективний напрям зайнятості на селі
ЛВ Транченко
Науковий журнал «Економічний форум», 2014
72014
Напрями інноваційного розвитку в промисловості України
ЛВ Транченко
Інновації як пріоритетна сфера інвестування в Україні:[колективна монографія …, 2010
72010
Державне регулювання економіки
ЛВ Транченко
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007
6*2007
Впровадження конкурентоспроможних інноваційних засобів у сільськогосподарське виробництво
ОМ Транченко
СПД Свинарчук РВ, 2014
52014
Формування та регулювання ринку працi на селi: теорiя, методологiя, практика: монографiя
ЛВ Транченко
52012
Функціонування ринку праці у сільській місцевості
ЛВ Транченко
Міжнародний науково-виробничий журнал «Економіка АПК», С. 96–102., 2012
52012
Фактори і показники продуктивності праці у сільській місцевості
ЛВ Транченко
Наукові записки. Серія «Економіка» зб. наук. праць. – Острог, С. 332–340., 2011
5*2011
Оцінювання ефективності управління підприємством на основі універсальних нормативних графічних моделей
ЛВ Транченко
Актуальні проблеми економіки, 49, 2005
42005
Планування діяльності підприємств
РІЛ О.О. Непочатенко, Н.П. Резнік, Л. В. Транченко, О.М. Транченко
К. : КиМУ, 2014
32014
Поведінка споживачів
ЛВТ Р.Б. Кожухівська
Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014
3*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20