Подписаться
Володимир Мельничайко
Володимир Мельничайко
професор кафедри української мови та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переклад: Посібник для вчителів
ВЯ Мельничайко
К.: Рад. школа 223, 3, 1984
1391984
Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови: Посібник для вчителя
ВЯ Мельничайко
К.: Рад. школа, 1986
1051986
Удосконалення змісту і методів навчання української мови
ВЯ Мельничайко, МІ Пентилюк, ЛП Рожило
К.: Рад. шк, 1982
891982
Методика вивчення української мови
ОМ Біляєв, ВЯ Мельничайко
К, 1987
591987
Аспекти лінгвістичного аналізу художнього тексту
В Мельничайко
Дивослово 9, 11-15, 1999
361999
Лінгвістичні основи викладання української мови в школі
ВЯ Мельничайко
Мовознавство і школа, 22-124, 1981
331981
Лінгвістичний аналіз художнього тексту: завдання і методи
ВЯ Мельничайко
Теорія і практика літературного аналізу художнього тексту. Тернопіль: Лілея …, 1997
281997
Методика вивчення української мови в школі
ОМ Бєляєв, ВЯ Мельничайко, МІ Пентилюк, ГР Передрій, ЛП Рожило
К.: Рад. школа, 1987
181987
Робота з граматичними синонімами на уроках української мови в IV–VІІІ класах: посібник
ВЯ Мельничайко
Київ: Рад. школа, 1975
151975
Творчі роботи на уроках української мови. Посібник для вчителів
ВЯ Мельничайко
К.: Радянська школа, 1984
111984
Особистісно орієнтований підхід до навчання як чинник мовленнєвого розвитку учнів
О Кулик
Педагогічний процес: теорія і практика, 114-119, 2017
102017
Види мовного розбору
ВЯ Мельничайко
Українська мова: довідник. Тернопіль: Богдан, 1997
101997
Мовний розвиток особистості: завдання і засоби
В Мельничайко
Мовна освіта в контексті завдань української середньої і вищої школи …, 1995
101995
Уроки рідної мови. 9 клас
ЛМ Златів, ВЯ Мельничайко
Тернопіль: Навчальна книга.–Богдан, 2003
92003
Українська мова. Письмовий екзамен. Як уникнути помилок
ВЯ Мельничайко
Тернопіль:«Навчальна книга–Богдан, 1998
91998
Елементи лінгвістичного аналізу художнього тексту на уроках мови
ВЯ Мельничайко
Дивослово 2, 15-18, 1998
91998
Мовленнєва компетентність–невід’ємна складова формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи
О Гончарук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 156-161, 2012
72012
Комунікативні параметри мовної особистості в освітньому дискурсивному просторі
СЮ Пірошенко
Педагогічний дискурс, 356-359, 2013
62013
Інтегрований підхід до роботи з текстом на уроках української мови
ТЛ Груба
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 108-110, 2008
52008
Програма з методики української мови для вищих педагогічних навчальних закладів
Т Донченко, В Мельничайко
Українська мова і література в школі, 64-67, 2002
52002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20