Подписаться
Ivanna Chaikovska
Ivanna Chaikovska
Подтвержден адрес электронной почты в домене doctoral.uj.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Zasada zapewnienia zgodności i działania dyscyplinujące organów nadzoru bankowego w okresie pokryzysowym
I Chaikovska
Bezpieczny Bank 76 (3), 29-53, 2019
72019
Напрями використання платіжних карток як інновації оплати послуг транспортних організацій
ГЛ Монастирський, ЯІ Чайковський, ІЯ Чайковська, ЄЯ Чайковський
Економічний аналіз, 143-154, 2018
62018
Аналіз розвитку банківських систем України та Польщі: 2009-2017 роки
ЯІ Чайковський, ІЯ Чайковська
Економічний аналіз, 134-143, 2017
5*2017
Implementation and effects of the post-crisis banking regulations in European Union
I Chaikovska
Economic and Social Development: Book of Proceedings, 212-220, 2019
42019
Enforcement actions of banking supervision authorities in European union: Non-compliance with post-crisis banking regulations
I Chaikovska
International Journal of Arts & Sciences 12 (1), 107-112, 2019
32019
THE ROLE OF POST-CRISIS BANKING REGULATIONS IN MAINTAINING THE SECURITY OF THE BANKING SYSTEM.
I Chaikovska
International Journal of Arts & Sciences 12 (1), 2019
32019
Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності банківських установ в Україні
Y Chaikovskyi, I Chaikovska, Y Chaikovskyi
Економічний аналіз 32 (3), 160-170, 2022
22022
EFFICIENCY OF THE ACTIVITIES OF BANKING INSTITUTIONS IN UKRAINE
Y CHAIKOVSKYI, I CHAIKOVSKA, Y CHAIKOVSKYI
World of finance, 127-140, 2023
12023
Bufory kapitałowe jako determinanty bezpieczeństwa sektora bankowego: analiza empiryczna spełnienia wymogu połączonego bufora
I Chaikovska
Finanse i Prawo Finansowe 2 (30), 45-59, 2021
12021
An assessment of bank safety of the Polish listed banks based on the integrated index for bank safety: empirical study
I Chaikovska
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 20 (1), 45-61, 2021
12021
Determinanty bezpieczeństwa sektora bankowego w Unii Europejskiej
I Chaikovska
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020
12020
Problem dostosowania i zgodności pokryzysowych regulacji bankowych w Unii Europejskiej: zarządzanie ryzykiem compliance
I Chaikovska
Marketing i Rynek, 67-77, 2018
12018
MXOI MXOI MIĘDZYNARODOWE NORMY PŁYNNOŚCI JAKO UZUPEŁNIAJĄCE MIARY BEZPIECZEŃSTWA BANKU ORAZ SEKTORA BANKOWEGO.
I Chaikovska
Journal of Finance & Financial Law 4 (36), 2022
2022
Regulatory and legal ensuring the innovative activities of banking institutions in Ukraine
Y Chaikovskyi, I Chaikovska, Y Chaikovskyi
Ekonomichnyy analiz 32 (3), 160-170, 2022
2022
Międzynarodowe normy płynności jako uzupełniające miary bezpieczeństwa banku oraz sektora bankowego
I Chaikovska
Finanse i Prawo Finansowe 4 (36), 7-22, 2022
2022
Przegląd jakości aktywów i testy warunków skrajnych jako element oceny bezpieczeństwa sektora bankowego
I Chaikovska
Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2022
2022
Securing banking activity through specific provisions (loan loss reserves): an empirical analysis of Polish listed banks 2011-2019
I Chaikovska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu= Research Papers of …, 2022
2022
Zabezpieczenie działalności bankowej przez rezerwy celowe: analiza empiryczna polskich banków giełdowych w latach 2011-2019
I Chaikovska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 66 (1), 14-29, 2022
2022
Zabezpieczenie działalności bankowej poprzez fundusze własne: analiza empiryczna polskich banków giełdowych w latach 2011-2019
I Chaikovska
Płock: Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 2021
2021
Impact of COVID-19 pandemic on safety level of Polish listed banks: the capital adequacy ratio in 2015-2020
I Chaikovska
European Research Studies 23 (3), 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20