Follow
Володимир Соломаха; Соломаха, В.А.; Solomakha, V.A.;  Volodymyr Solomakha;
Володимир Соломаха; Соломаха, В.А.; Solomakha, V.A.; Volodymyr Solomakha;
Донецкий национальний университет имени Василя Стуса, профессор кафедри ботаники и экологии
Verified email at donnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Синтаксономiя рослинностi України
ВА Соломаха
Український фiтоценотичний збiрник.–Київ, 120 с., 1996
247*1996
Синтаксономiя рослинностi України. Третє наближення. Київ. 296 с.
ВА Соломаха
240*2008
Основи фітоценології
ІМ Григора, ВА Соломаха
К.: Фітосоціоцентр 352, 2000
1102000
Синантропна рослиннiсть України
ВА Соломаха, ОВ Костильов, ЮР Шеляг-Сосонко
Киев: Наукова Думка, 1992
951992
Рослинність України
ІМ Григора, ВА Соломаха
ВА Соломаха–Київ, 2005
762005
Новий комп’ютерний метод обробки описів рослинних угруповань
ЄГ Косман, ІП Сіренко, ВА Соломаха, ЮР Шеляг-Сосонко
Укр. ботан. журн.–1991.–48 2, 98-104, 1991
401991
Синтаксономія рослинності та список флори Канівського природного заповідника
ВЛ Шевчик, ВА Соломаха, ЮО Войтюк
Укр. фітоцен. зб, 5-119, 1996
391996
Лісові болота Українського Полісся (походження, динаміка, класифікація)
ІМ Григора, ЄО Воробйов, ВА Соломаха
К.: Фітосоціоцентр, 2005
282005
Meadow vegetation of the Desna flood plaine (Ukraine, USSR)
YR Shelyag-Sosonko, LM Sipaylova, VA Solomakha, BM Mirkin
Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 22, 113–169, 1987
271987
Типология лугов Украины и их рациональное использование
ЛС Балашов, ЛМ Сипайлова, ВА Соломаха, ЮР Шеляг-Сосонко
К.: Наукова думка, 1988
261988
Види-трансформери у флорі Північного Причорномор’я
ВВ Протопопова, МВ Шевера, СЛ Мосякін, ВА Соломаха, ...
252009
Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні (за редакцією Патики В.П. та Соломахи В.А.)
ВП Патика, ВА Соломаха, РІ Бурда, АЛ Бойко, ВІ Глазко, ТТ Глазко, ...
Київ, “Хімджест”, 2003
252003
Высшие единицы классификации растительности засоленных почв европейской части СССР
ВБ Голуб, ВА Соломаха
Бюл. МОИП. Отд. биол 93 (6), 80-92, 1988
251988
Інвазійні види у флорі Північного Причорномор’я
ВВ Протопопова, МВ Шевера, СЛ Мосякін, ВА Соломаха, ...
242009
Синтаксономія сегетальної рослинності Криму
ВА Соломаха
Укр. ботан. журн 47 (5), 20-26, 1990
241990
Синтаксономія класу Helianthemo-Thymetea cl. nov. рослинності крейдяних відслонень південно-східної України
КЮ Ромащенко, ЯП Дідух, ВА Соломаха
Укр. фітоцен. зб, 49-62, 1996
231996
Синтаксони рослинності України за методом Браун-Бланке та їх особливості
ВА Соломаха
Наук. видання біол. фак-ту Київ. нац. ун-ту iм. Тараса Шевченка, 1995
231995
Синтаксономія рослинності Поліського природного заповідника
ЄО Воробйов, ЛС Балашов, ВА Соломаха
Укр. фітоцен. зб.–1997.–Сер. B, вип 1 (8), 1997
211997
The transformer species in the flora of the Northern Black Sea
VV Protopopova, MV Shevera, SL Mosyakin, VA Solomacha, ...
Ukr. Botan. J 66 (6), 770-782, 2009
19*2009
Продромус рослинностi Укра´ни
ДВ Дубина, ТП Дзюба, СМ Емельянова, НО Багрiкова, ОВ Борисова, ...
Науково-виробниче підприємство" Видавництво" Наукова думка" НАН України", 2019
172019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20