Олександр Алфьоров Oleksandr Alf'orov Альфьоров
Олександр Алфьоров Oleksandr Alf'orov Альфьоров
науковий співробітник Інститут історії України
Подтвержден адрес электронной почты в домене history.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Молівдовули київських князів другої половини XI-кінця XII століття (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьєва)
O Alf’orov
Сфрагістичний Щорічник 2, 5-74, 2012
18*2012
Печатка Михаїла, архонта і дуки Матрахи та Всієї Хазарії, з колекції Олексія Шереметьєва
О Алфьоров
Програма и материалы Международного коллоквиума по русско-византийской …, 2013
14*2013
A Seal of Michael, Archon and Doux of Matracha and All Khazaria (in Oleksii Sheremetiev's Collection)
O Alf'orov
Byzantine and Rus' Seals: Proceedings of the International Colloquium on Rus …, 2015
132015
Українські особові печатки ХV-ХVII ст. за матеріалами київських архівосховищ
О Алфьоров, О Однороженко
Просвіта, 2008
10*2008
Some new lead seals are from Archiv of Kherson
О Alforov
Сфрагістичний щорічник, 360-368, 2013
6*2013
Пломби дорогичинського типу: методологічні рекомедації по опису та каталогізації
О Алфьоров
Сфрагістичний збірник, 189-221, 2011
6*2011
Роль козацько-старшинського роду Голубів в історії України другої половини ХVІ–кінця ХVІІІ ст.
ОА Алфьоров
Видавництво НПУ імені МП Драгомагова, 2012
5*2012
Рубежи, рёбра, сорочьи лапки, крюки… Торговые пломбы Киевской Руси
А Алферов
Антиквар, 34-37, 2010
42010
Княжі знаки на печатках Київської Русі
О Алфьоров
Сфрагістичний щорічник, 102-134, 2015
3*2015
Жіночі печатки Київської Русі
О Алфьоров
Спеціальні історичні дисципліни, 488-515, 2014
3*2014
Русько-Вiзантiйськi стосунки у вiдображеннях сфрагiстики (за матерiалами сфрагiстичної колекцiї Олексiя Шереметьєва)
О Алфьоров
Софiя Київська: Вiзантiя. Русь. Україна. Вип. II. Київ, 159, 2012
32012
Сфрагістика князя Всеволода-Андрія Ярославича-Георгійовича
О Алфьоров
Спеціальні історичні дисципліни, 170-208, 2012
32012
Інкорпорація українського козацтва до стану російського дворянства: 1782-1796 рр. Новгород-Сіверське намісництво.
О Алфьоров
Історія України, 3-6, 2009
32009
Представники Роду Голубів та його відгалужень серед українського козацтва
О Алфьоров
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2009
32009
Інкорпорація українського козацтва до стану російського дворянства: 1782-1796 рр. Новгород-Сіверське намісництво.
О Алфьоров
Історія України, 1-4, 2008
32008
Особові печатки Правобережної України: кінець XVIII–перша половина ХІХ ст.
О Алфьоров
Біла Церква, 2005
32005
Показачення роду Голубів-Княжицьких, як вияв соціально-політичних змін на українських землях у XVII ст.
О Алфьоров
Nad Wisłą i Dnieprem: Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej, 22-27, 2003
3*2003
Гетьман Оліфер Голуб - славетний представник роду
О Алфьоров
Вісник Київського національного лінгвистичного університету. Історія …, 2001
32001
Моливдовулы с родовыми именами Анахал, Арсафир, Саулоиоанн и Тарханиот из архива печатей средневекового Херсонеса
А Алфёров
Империя и полис – Сборник докладов и сообщений, 12-14, 2014
22014
A Seal of Michael, Archon and Doux of Matracha and All Khazaia
O Alforov
Oleksii Sheremetiev's Collection. International Colloquium on Rus'-Byzantine …, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20