Підписатись
Грищук Надія Вікторівна / Grychyk N. / Грищук Н. В.
Грищук Надія Вікторівна / Grychyk N. / Грищук Н. В.
Вінницький національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні
НВ Грищук
Інформаційно-аналітичні матеріали.–К.: Центр наукових досліджень НБУ, 9-10, 2013
162013
Лiквiднiсть банку: окремi аспекти управлiння та свiтовий досвiд регулювання i нагляду: Науково-аналiтичнi матерiали. Вип. 11
ВС Стельмах, ВI Мiщенко, ВВ Крилова, РМ Набок, ОГ Приходько, ...
132008
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF FINANCIAL COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES
НВ Грищук
Електронне наукове фахове видання, 201, 2016
62016
Стратегія фінансового забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств
НВ Грищук
Агросвіт, 97-106, 2019
52019
Особливості інвестування в розвиток сільського господарства за умов посилення конкуренції
НВ Грищук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: зб. наук …, 2020
22020
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств
НВ Грищук
ВЦ НУБіП України, 2018
22018
Оцінка пріоритетності джерел фінансування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
НВ Грищук
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
22018
Ринок біопалив як елемент сталого розвитку аграрного сектору економіки України
НВ Грищук, ВФ Бабійчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 118-127, 2017
22017
Гармонізація державної фінансової політики щодо фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств
НВ Грищук
Міжнародний науковий журнал Інтернаука. Серія: Економічні науки, 76-80, 2017
22017
Трендові інструменти фінансування сільськогосподарських підприємств за сучасних економічних умов
НВ Грищук
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія:«Економічні науки». 2021 …, 0
2
ОБЛІК ВИТРАТ І КОНТРОЛЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
ГВ ГРИЩУК
2
Структурні компоненти підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
НВ Грищук
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
12017
Сучасний стан фінансової безпеки України та напрями її зміцнення в умовах глобалізації
НВ Грищук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2016
12016
Вплив інвестиційного клімату на фінансову стабільність агропромислового сектору України в умовах інтеграції економіки до європейської спільноти
Н Грищук
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 169-175, 2014
12014
Створення в Україні спеціалізованих іпотечних банків як передумова розвитку ринку іпотечного кредитування
НВ Грищук
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004
12004
Бюджетне фінансування агроформувань як складова директивного фінансового механізму фінансово-економічної політики держави
НВ Грищук
м. Дніпропетровськ, 0
1
Облік і оподаткування процесу постачання активів в комунальних підприємствах
НВ Грищук
Поліський національний університет, 2023
2023
Бюджетна система. Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів факультету обліку та аудиту, галузь знань 07" Управління та адміністрування", спеціальність …
ЮВ Алескерова, НВ Грищук
2021
THE ROLE OF CREDIT RESOURCES IN FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL MANUFACTURERS IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS. РОЛЬ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ В ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ …
НВ ГРИЩУК
2021
Бюджетна система. Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітнього рівня «Бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси …
ЮВ Алескерова, НВ Грищук
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20