Подписаться
Юрій Бойчук Дмитрович
Юрій Бойчук Дмитрович
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб
ЮД Бойчук, ЕМ Солошенко, ОВ Бугай
Суми: Університетська книга.–2003.–284 с, 2003
1562003
Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: самоаналіз сформованості
ЮД Бойчук, СК Зіоменко
01 ПЕДАГОГІКА, 26, 2012
1222012
Екологія людини
МС Гончаренко, ЮД Бойчук
Суми: Університетська книга, 2005
62*2005
Теоретико-методичні аспекти формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя
ЮД Бойчук
Новий Колегiум, 44-49, 2013
572013
Компетентнісний підхід
ЮД Бойчук
Наукові підходи до наукових педагогічних досліджень:[монографія]/за заг. ред …, 2011
492011
Культурологічний і аксіологічний підходи до формування еколого-валеологічної культури cтудентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЮД Бойчук
Політехніка, 2009
492009
Екологія і охорона навколишнього середовища
ЮД Бойчук, ЕМ Солошенко, ОВ Бугай
Суми: Університетська книга, 27-34, 2002
462002
Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я
ЮД Бойчук, ОС Бородіна, ОМ Микитюк
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2015
422015
Сучасні напрями впровадження інновацій в професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури
ІБ Гринченко
Вісник Житомирського державного університету, рр. 103-107, 2012
382012
Компетентнісний підхід як основа модернізації сучасної освіти
ЮД Бойчук
Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. Чернівці …, 2013
372013
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в нових умовах
ІБ Гринченко
Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Додаток 3, 84-93, 2011
342011
Екологія людини
МС Гончаренко, ЮД Бойчук
Суми: Університетська книга, 2005
342005
Екологія людини
МС Гончаренко, ЮД Бойчук
Суми: Університетська книга, 2005
342005
Вивчення музики в 5-8 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів
ЛМ Масол, ЛВ Беземчук, ЮО Очаковська, ТО Наземнова
Харків: Скорпіон, 2003
312003
Сучасні підходи до розуміння поняття “педагогічні умови”
ІГ Глухов, ТА Шмоніна
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (59), 65-69, 2011
262011
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
252013
Сутність здоров’язбережувальної компетентності в контектсі валеологічної парадигми
ЮД Бойчук, АВ Турчинов
222016
Педагогічні умови природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів
ТА Шмоніна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
212012
Творчий розвиток школярів засобами музичного мистецтва
Л Беземчук
Мистецтво та освіта, 43-48, 2001
212001
Сучасні підходи до розуміння сутності здоров’я людини та суміжних з ним понять
ЮД Бойчук
Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження: колективна монографія/за заг …, 2017
192017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20