Юрій Бойчук Дмитрович
Юрій Бойчук Дмитрович
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: самоаналіз сформованості
ЮД Бойчук, СК Зіоменко
01 ПЕДАГОГІКА, 26, 2012
812012
Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник
ЮД Бойчук, ЕМ Солошенко, ОВ Бугай
Суми: ВТД “Університетська книга, 2002
812002
Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя
ЮД Бойчук
автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук …, 2010
412010
Екологія і охорона навколишнього середовища
ЮД Бойчук, ЕМ Солошенко, ОВ Бугай
Суми: Університетська книга, 27-34, 2002
392002
Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб
ЮД Бойчук, ЕМ Соломенно, ОВ Бугай
Суми: Університетська книга.–2003.–284 с, 2003
382003
Компетентнісний підхід
ЮД Бойчук
Наукові підходи до наукових педагогічних досліджень:[монографія]/за заг. ред …, 2011
342011
Екологія людини: Навч. посіб
МС Гончаренко, ЮД Бойчук
Київ: Инторс, 2005
292005
Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в нових умовах
ІБ Гринченко
Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Додаток 3, 84-93, 2012
282012
Основи екології та екологічного права. Навчальний посібник
ЮД Бойчук, МВ Шульга, ДС Цалін, ВІ Дем’яненко
К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга, 2005
272005
Сучасні напрями впровадження інновацій в професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури
ІБ Гринченко
Вісник Житомирського державного університету, рр. 103-107, 2012
252012
Культурологічний і аксіологічний підходи до формування еколого-валеологічної культури cтудентів вищих педагогічних навчальних закладів
ЮД Бойчук
Політехніка, 2009
222009
Вивчення музики в 5-8 класах: Навчально-методичний посібник для вчителів
ЛМ Масол, ЛВ Беземчук, ЮО Очаковська, ТО Наземнова
Харків: Скорпіон, 2003
212003
Компетентнісний підхід як основа модернізації сучасної освіти
ЮД Бойчук
Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти: наук …, 2013
182013
Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я
ЮД Бойчук, ОС Бородіна, ОМ Микитюк
ХНПУ ім. ГС Сковороди, 2015
162015
Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я
ГМ Мешко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
142013
Педагогічні умови природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів
ТА Шмоніна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
142012
Творчий розвиток школярів засобами музичного мистецтва
Л Беземчук
Мистецтво та освіта, 43-48, 2001
142001
Инклюзивное образование в Украине: современное состояние и тенденции развития
ЮД Бойчук
Особый ребенок: междунар. научн.-практ. журн, 113-118, 2012
132012
Компетентнісний підхід до формування екологовалеологічної культури майбутнього вчителя
ЮД Бойчук
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
132009
Еколого-валеологічна культура: теоретико-методологічні аспекти:[монографія]
ЮД Бойчук
Суми: Університетська книга 357, 2, 2008
132008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20