Тетяна Повод (Головченко)
Тетяна Повод (Головченко)
доцент Херсонський державний аграрний університет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Ділова репутація: сутність, складові та її вплив на фінансовий розвиток фірми
АС Остапенко, ТМ Головченко
НТУ" ХПІ", 2013
102013
Інноваційний розвиток як основний напрямок забезпечення конкурентоспроможності підприємства
ТМ Головченко
Економічний простір: Збірник наукових праць, 60-66, 2009
82009
Фінансове забезпечення підприємств аграрної сфери в сучасних економічних умовах
АC Остапенко, ТМ Головченко
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні …, 2011
62011
Інноваційний розвиток підприємств та його фінансове забезпечення [Електронний ресурс]
ТМ Головченко, АС Остапенко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/ekhp/2011_4/st10. pdf, 0
5
Фінансові аспекти інноваційного розвитку України в контексті євроінтеграції: проблеми та перспективи
ТМ Повод, АС Остапенко
Вісник соціально-економічних досліджень, 135-139, 2014
22014
Оборотні активи підприємства: сутність, структура та динаміка (на прикладі Херсонської області)
ТМ Головченко, АВ Мисловська
Таврійський науковий вісник.–2009.–Вип 63, 0
2
Краудфандинг як перспективне джерело фінансування бізнесу
Т Повод, А Остапенко
Електронне наукове фахове видання «Східна Європа: економіка, бізнес та …, 2019
12019
Шляхи забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств з виробництва митої вовни
ТМ Головченко, ОМ Норкіна
Легка промисловість, 2007
12007
ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ЗАГРОЗИ І ПЕРЕВАГИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Т Повод
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. Херсон: ХДАЕУ, 2020
2020
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ТМ Повод, НО Адвокатова
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 21-29, 2020
2020
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ВИТРАТ
НО Адвокатова, ТМ Повод
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 67-71, 2020
2020
Поведінкова економіка як важливий мейнстрім економіці сьогодення
Т Повод
XІІ Міжнародна науково-практична конференція: Європейський вектор …, 2020
2020
Загальні основи інжинірингової діяльності та її сучасний стан в Україні
Т Повод
Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи …, 2020
2020
Оптимізація витрат вирощування та зберігання плодоовочевої продукції.
НО Адвокатова, ТМ Повод
Миколаїв: МНАУ, 2020
2020
Формування фінансових ресурсів підприємства та ефективність їх використання
Т Повод, О Величко
Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: зб …, 2020
2020
Необхідність проведення аналізу фінансового стану підприємства
Т Повод, А Альохіна
Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: зб …, 2020
2020
Розвиток малого бізнесу в Україні: Стан та перспективи
Т Повод, Ю Пилипенко
Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: зб …, 2020
2020
Фінансова санація та запобігання банкрутству підприємства
Т Повод, А Байовський
Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: зб …, 2020
2020
ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
НО Адвокатова, ТМ Повод
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 25-33, 2020
2020
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ВИТРАТ
Т Повод, Н Адвокатова
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка: Науковий журнал. Вип. 1 …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20