Ліна Артеменко Лина Артеменко Lina Artemenko
TitleCited byYear
Стратегічне управління: навч. посіб.
ЛЄ Довгань, ЛП Артеменко
К.: Центр учбової літератури, 2009
3532009
Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства
ЛП Артеменко, КВ Ніколаєнко
Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми …, 2009
822009
Стратегiчне управлiння: Навчальний посiбник
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
142009
Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи
ЮО Ярова, ЛП Артеменко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2016
132016
Организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью промышленного предприятия
ЛП Артеменко, АС Піддубна
Економічний вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2015
13*2015
Стратегiчне управлiння: навч. посiбник
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
132009
Розвиток економіки знань
ЛП Артеменко, СІ Макабула
Політехніка, 2010
92010
Моделі та методи стратегічного планування для виробничого підприємства
ЛП Артеменко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/ejournals/PSPE/2010_2/Vronska_210. htm, 2010
92010
Стратегiчне управлiння: навч. посiб
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
К.: ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛIТЕРАТУРИ.–2011.–440 с, 2009
92009
The System of Enterprise Economic Security: International and Ukrainian Content
L Artemenko
World Scientific News, 695-705, 2016
82016
Інноваційний розвиток стратегічного управління
ЛП Артеменко
Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума, 3-10, 2010
82010
Економічна безпека інноваційно-орієнтованих підприємств в умовах євроінтеграції
ОА Дьяченко, ЛП Артеменко
Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2015
72015
Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти
МЗ Згуровський, ЛП Артеменко
Київ : НТУУ «КПІ», 2015
72015
Стратегическое управление: учебное пособие
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
ЛЕ Довгань, ЛП Артеменко, ЮВ Каракай.: Центр учебной литературы, 2009
72009
Мотиваційний механізм у державному управлінні: поняття та структура
Л Артеменко
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2003
72003
Стратегiчне управлiння
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
62011
Стратегічні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛП Артеменко, ДВ Бебешко
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 2 (10), 2009
62009
Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій
ЛП Артеменко, ТВ Ситник
Молодий вчений, 38-41, 2015
52015
Стратегическое управление
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
К.: Центр учебной литературы, 2011
52011
Стратегiчне управлiння: навч. посiб.-2-ге вид
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
52011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20