Ліна Артеменко Лина Артеменко Lina Artemenko
TitleCited byYear
Стратегічне управління: навч. посіб.
ЛЄ Довгань, ЛП Артеменко
К.: Центр учбової літератури, 2009
3272009
Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства
ЛП Артеменко, КВ Ніколаєнко
Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми …, 2009
772009
Стратегiчне управлiння: Навчальний посiбник
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
142009
Стратегiчне управлiння: навч. посiбник
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
132009
Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи
ЮО Ярова, ЛП Артеменко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2016
122016
Организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью промышленного предприятия
ЛП Артеменко, АС Піддубна
Економічний вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2015
12*2015
Стратегiчне управлiння: навч. посiб
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
К.: ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛIТЕРАТУРИ.–2011.–440 с, 2009
92009
Розвиток економіки знань
ЛП Артеменко, СІ Макабула
Політехніка, 2010
82010
Моделі та методи стратегічного планування для виробничого підприємства
ЛП Артеменко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/ejournals/PSPE/2010_2/Vronska_210. htm, 2010
82010
Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти
МЗ Згуровський, ЛП Артеменко
Київ : НТУУ «КПІ», 2015
72015
Інноваційний розвиток стратегічного управління
ЛП Артеменко
Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума, 3-10, 2010
72010
Економічна безпека інноваційно-орієнтованих підприємств в умовах євроінтеграції
ОА Дьяченко, ЛП Артеменко
Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2015
62015
Стратегiчне управлiння
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
62011
Стратегічні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛП Артеменко, ДВ Бебешко
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 2 (10), 2009
62009
Мотиваційний механізм у державному управлінні: поняття та структура
Л Артеменко
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2003
62003
Стратегiчне управлiння: навч. посiб.-2-ге вид
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
52011
The System of Enterprise Economic Security: International and Ukrainian Content
L Artemenko
World Scientific News, 695-705, 2016
42016
Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій
ЛП Артеменко, ТВ Ситник
Молодий вчений, 38-41, 2015
42015
Стратегическое управление: учебное пособие
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
ЛЕ Довгань, ЛП Артеменко, ЮВ Каракай.: Центр учебной литературы, 2009
42009
Мотиваційні аспекти менеджменту
Л Артеменко
Актуальні проблеми державного управління, 21, 2005
42005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20