Ліна Артеменко Лина Артеменко Lina Artemenko
Ліна Артеменко Лина Артеменко Lina Artemenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління: навч. посіб.
ЛЄ Довгань, ЛП Артеменко
К.: Центр учбової літератури, 2009
4112009
Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства
ЛП Артеменко, КВ Ніколаєнко
Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційно-інвестиційні проблеми …, 2009
912009
Стратегічне управління підприємством
ЛЄ Довгань, ЛП Артеменко
Менеджмент-освіта для бакалаврів: навч. посіб. 1, 335-413., 2013
19*2013
Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи
ЮО Ярова, ЛП Артеменко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2016
162016
Стратегiчне управлiння: навч. посiб
ЛЕ Довгань, ЮВ Каракай, ЛП Артеменко
К.: ЦЕНТР УЧБОВОЇ ЛIТЕРАТУРИ.–2011.–440 с, 2011
122011
The System of Enterprise Economic Security: International and Ukrainian Content
L Artemenko
World Scientific News, 695-705, 2016
112016
Розвиток економіки знань
ЛП Артеменко, СІ Макабула
Політехніка, 2010
102010
Економічна безпека інноваційно-орієнтованих підприємств в умовах євроінтеграції
ОА Дьяченко, ЛП Артеменко
Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2015
9*2015
Інноваційний розвиток стратегічного управління
ЛП Артеменко
Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума, 3-10, 2010
82010
Мотиваційний механізм у державному управлінні: поняття та структура
Л Артеменко
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць.–Дніпропетровськ …, 2003
82003
Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти
МЗ Згуровський, ЛП Артеменко
Київ : НТУУ «КПІ», 2015
72015
Інноваційна складова економічної безпеки підприємства
ОА Дьяченко, ЛП Артеменко
НТУУ" КПІ", 2014
7*2014
Моделі та методи стратегічного планування для виробничого підприємства
ЛП Артеменко
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/ejournals/PSPE/2010_2/Vronska_210. htm, 2010
72010
Стратегічні напрями забезпечення економічної безпеки підприємства
ЛП Артеменко, ДВ Бебешко
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 2 (10), 2009
72009
Мотиваційні аспекти менеджменту
Л Артеменко
Актуальні проблеми державного управління, 21, 2005
62005
Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій
ЛП Артеменко, ТВ Ситник
Молодий вчений, 38-41, 2015
52015
Економічне стимулювання у структурі мотиваційних механізмів державного управління
Л Артеменко
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./редкол. СМ Серьогін …, 2005
52005
Формування конкурентоспроможності інноваційно-активних підприємств
LP Artemenko
Економіка і організація управління, 19-26, 2014
42014
Стратегічне управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств
ЛП Артеменко, МС Клюквіна
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 66-73, 2013
42013
Стратегічний менеджмент
ЛЄ Довгань, ЛП Артеменко
42010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20