Подписаться
Наталія Гудзенко, Н. Гудзенко, Nataliya Gudzenko, Nataliia Gudzenco, Nataliia Gudzenko, Наталья
Наталія Гудзенко, Н. Гудзенко, Nataliya Gudzenko, Nataliia Gudzenco, Nataliia Gudzenko, Наталья
к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив інформаційних потреб користувачів на структуру та наповнення фінансової звітності
НМ Гудзенко, НІ Коваль, ТФ Плахтій
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 102-113, 2018
522018
Роль обліку збуту для забезпечення контролю процесу реалізації
НМ Гудзенко
Науковий вiсник Нацiонального аграрного унiверситету, 263-265, 2002
342002
Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств
НМ Гудзенко, ТГ Китайчук
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 125-134, 2017
292017
Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств
НМ Гудзенко
автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец 8 (09), 2006
232006
Облік в фермерських господарствах: навчальний посібник
ОА Подолянчук, НІ Коваль, НМ Гудзенко
Київ:«Центр учбової літератури, 2019
172019
Облік і місце фінансових результатів у звітності підприємства
НМ Гудзенко, МВ Григораш
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2018
132018
Особливості організації бухгалтерського обліку та контролю у забезпеченні економічної безпеки підприємств
ОДШ Н.М. Гудзенко
Глобальні та національні проблеми економіки, Миколаївський національний …, 2017
122017
Документальне оформлення доходів від реалізації продукції
НМ Гудзенко
Науковий вісник Херсонського державного університету, 2015
102015
Current liabilities and their accounting in the attracted capital management system
O Podolianchuk, T Plakhtii, N Gudzenko
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 159-169, 2019
92019
Kontseptsiia stratehichnoho upravlinnia finansovymy ryzykam pidpryiemstv [The concept of strategic management of financial risks of enterprises]
MM Nastenko, VV Pokynchereda, NM Hudzenko
Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu–Bulletin of Khmelnytsky …, 2017
92017
Виробничі запаси як об’єкт обліку та їх класифікація
НМ Гудзенко, ЮВ Гибало
Матеріали I Всеукраїнської науково практичної конференції молодих науковців …, 2016
92016
Financial support of territorial communities of Ukraine in the context of decentralization
P Fuhelo, O Zharikova, K Blishchuk, T Baranovska, N Gudzenko
Independent Journal of Management & Production 13 (3), s291-s309, 2022
82022
Accounting in farms: textbook
OA Podolianchuk, NI Koval, NM Gudzenko
Kyiv: Center for Educational Literature, 374, 2019
82019
Облік витрат у процесі збутової діяльності сільськогосподарських підприємств
Н Гудзенко
Інноваційна економіка, 97-100, 2007
82007
Vplyv informatsiinykh potreb korystuvachiv na strukturu ta popovnenia finansovoi zvitnosti [Influence of users' information needs on the structure and filling of financial …
NM Hudzenko, NI Koval, TF Plakhtii
Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky–Economy …, 2018
72018
The influence of information needs of users on the structure and filling of financial statements
NM Hudzenko, NI Koval, TF Plakhtij
Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky 5, 102-113, 2018
72018
Human resource accounting in the system of value-based business management
NG Vitalii Pokynchereda
Investment Management and Financial Innovations (open-access), 386-393, 2017
6*2017
Особливості організації обліку операцій з інвестиційною нерухомістю
НМ Гудзенко
Збірник наукових праць ВНАУ. – Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні …, 2017
62017
Oblik v fermerskykh hospodarstvakh [Accounting in farms]
OA Podolianchuk, NI Koval, NM Hudzenko
Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, 2019
52019
Переваги та недоліки впровадження електронної звітності
НМ Гудзенко, КФ Лебедєва
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20