Гаманюк Віта Анатоліївна / Hamanyuk Vita / Hamaniuk V / Gamanjuk V
Гаманюк Віта Анатоліївна / Hamanyuk Vita / Hamaniuk V / Gamanjuk V
Криворізький державний педагогічний університет / Kryvyi Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації у Німеччині [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Гаманюк Віта Анатоліївна ; Київський лінгвістичний …
ВА Гаманюк
Київський лінгвістичний університет, 1995
411995
Рамкова програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України
В Гаманюк, Л Жданова, Н., Аццоліні, С Амеліна
Ленвіт, 2014
25*2014
Іншомовна освіта Німеччини в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика
ВА Гаманюк
Видавничий дім, 2012
202012
Use of YouTube on lessons of practical course of German language as the first and second language at the pedagogical university
O Chorna, O., Hamaniuk, V., Uchitel
CEUR 2433, 294-307, 2019
17*2019
Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів): автореферат дис....доктора пед.наук
ВА Гаманюк
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2013
162013
The use of mobile applications and Web 2.0 interactive tools for students' German-language lexical competence improvement
YM Kazhan, VA Hamaniuk, SM Amelina, RO Tarasenko, ST Tolmachev
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
132020
ICHTML 2020–How learning technology wins coronavirus
V Hamaniuk, S Semerikov, Y Shramko
SHS Web of Conferences 75, 00001, 2020
122020
Е-learning, M-learning, Blended Learning і дистанційне навчання у системі іншомовної освіти Німеччини
В Гаманюк
Педагогіка і психологія професійної освіти, 211-220, 2012
62012
Мовна пропозиція в школах Німеччини в умовах інтеграції
ВА Гаманюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2010
42010
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД БАГАТОМОВНОСТІ У ПРОЕКТАХ EUROCOM
В Гаманюк
32013
Концептуальні засади дидактики багатомовності в Німеччині
ВА Гаманюк
Educational Dimension 35, 162-170, 2012
32012
Європейський та міжнаціональний вимір шкільної освіти в Німеччині
ВА Гаманюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2010
32010
Підготовка вчителів іноземних мов на тлі тенденцій до багатомовної освіти
ВА Гаманюк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
22014
Державне регулювання у сфері іншомовної освіти ФРН
ВА Гаманюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
22012
Курикулярні аспекти навчання та вивчення іноземних мов у Німеччині
В Гаманюк
Гуманізація навчально–виховного процесу: зб. наук. пр.–Слов’янськ: СДПУ, 116-125, 2011
22011
Іншомовна освіта Німеччини як складова полікультурної освіти на тлі інтеграційних процесів
ВА Гаманюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
22011
Готовність до міжкультурної комунікації як стратегічна мета іншомовної освіти
ВА Гаманюк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
12016
Лінгвістичні аспекти іншомовної підготовки в умовах багатомовності
ВА Гаманюк
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2013
12013
Країнознавчий курикулум у змісті іншомовної освіти в Німеччині
ВА Гаманюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
12013
Підходи до білінгвального навчання у освіті ФРН
ВА Гаманюк
Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 31-40, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20