Подписаться
Гаманюк Віта Анатоліївна / Hamanyuk Vita / Hamaniuk V / Gamanjuk V / Hamanjuk V / Гаманюк Віта
Гаманюк Віта Анатоліївна / Hamanyuk Vita / Hamaniuk V / Gamanjuk V / Hamanjuk V / Гаманюк Віта
Криворізький державний педагогічний університет / Kryvyi Rih State Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система підготовки педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації у Німеччині [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.01 / Гаманюк Віта Анатоліївна ; Київський лінгвістичний …
ВА Гаманюк
Київський лінгвістичний університет, 1995
471995
The use of mobile applications and Web 2.0 interactive tools for students' German-language lexical competence improvement
YM Kazhan, VA Hamaniuk, SM Amelina, RO Tarasenko, ST Tolmachev
Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina, 2020
462020
Use of YouTube on lessons of practical course of German language as the first and second language at the pedagogical university
O Chorna, O., Hamaniuk, V., Uchitel
CEUR 2433, 294-307, 2019
33*2019
Methodic quest: Reinventing the system
SO Semerikov, IO Teplytskyi, VN Soloviev, VA Hamaniuk, ...
Journal of Physics: Conference Series 1840 (1), 012036, 2021
322021
Іншомовна освіта Німеччини в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: теорія і практика
ВА Гаманюк
Видавничий дім, 2012
31*2012
Рамкова програма з німецької мови професійного спілкування для вищих навчальних закладів України
В Гаманюк, Л Жданова, Н., Аццоліні, С Амеліна
Ленвіт, 2014
30*2014
ICHTML 2020–How learning technology wins coronavirus
V Hamaniuk, S Semerikov, Y Shramko
SHS Web of Conferences 75, 00001, 2020
292020
Теорія та практика іншомовної освіти у Німеччині в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів): автореферат дис....доктора пед.наук
ВА Гаманюк
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2013
142013
Е-learning, M-learning, Blended Learning і дистанційне навчання у системі іншомовної освіти Німеччини
В Гаманюк
Педагогіка і психологія професійної освіти, 211-220, 2012
112012
Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС /
ВА Гаманюк, ЖН С.
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
5*2015
Мовна пропозиція в школах Німеччини в умовах інтеграції
ВА Гаманюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2010
42010
Development of professional competence of primary school teachers of the New Ukrainian School in the aspect of foreign language teaching
IA Kravtsova, AO Kravtsova, VA Hamaniuk, OS Bilozir, AV Voznyak
AET 2020, 167, 2022
32022
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД БАГАТОМОВНОСТІ У ПРОЕКТАХ EUROCOM
В Гаманюк
32013
Концептуальні засади дидактики багатомовності в Німеччині
ВА Гаманюк
Освітній вимір 35, 162-170, 2012
32012
Європейський та міжнаціональний вимір шкільної освіти в Німеччині
ВА Гаманюк
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі …, 2010
32010
Mask and Emotion: Computer Vision in the Age of COVID-19
SO Semerikov, TA Vakaliuk, IS Mintii, VA Hamaniuk, VN Soloviev, ...
Digital Humanities Workshop, 103-124, 2021
22021
Підготовка вчителів іноземних мов на тлі тенденцій до багатомовної освіти
ВА Гаманюк
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
22014
Стандартизація іншомовної підготовки в контексті інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору
ВА Гаманюк, СМ Амеліна
Педагогіка вищої та середньої школи, 234-244, 2014
22014
Державне регулювання у сфері іншомовної освіти ФРН
ВА Гаманюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
22012
Курикулярні аспекти навчання та вивчення іноземних мов у Німеччині
В Гаманюк
Гуманізація навчально–виховного процесу: зб. наук. пр.–Слов’янськ: СДПУ, 116-125, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20