Юлія Починок (Julia Pochynok)
Юлія Починок (Julia Pochynok)
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції у гуманітарній підготовці
Ю Починок
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2018
272018
Українська експериментальна поезія кінця ХХ — початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст [Текст]
ЮМ Починок
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015
122015
Українська експериментальна поезія кінця ХХ — початку ХХІ століття: текст, контекст, інтертекст
ЮМ Починок
Навчальна книга - Богдан, 2015
122015
Зорова поезія: від писанкарства до супрематизму
Ю Починок
Вісник Львівського університету. — Серія філологічна. 1 (Вип. 60), С. 225–231, 2014
42014
Мовно-семантичні експерименти Юрія Тарнавського (Нью-Йоркська група) та Василя Махна (Західний вітер”(Тернопіль)/Нью-Йорк)
Ю Починок
Українське літературознавство, 110-124, 2013
32013
Перформанс як медіа-текст
Ю Починок
Іноземна філологія. Український науковий збірник 2 (Випуск 126), С. 63-71, 2014
22014
Експериментальна поезія в трансформаціях візуальності: ЛуГоСад та інші
Ю Починок
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Письмо як особлива знакова реальність за концепцією Жака Дериди
ЮМ Починок
Наукові записки. Серія «Філологічна», С. 211–213, 2013
12013
Поетична манера тернопільського поета Юрія Завадського в контексті українського літературного постмодерну
Ю Починок
Актуальні проблеми слов'янської філології 1 (Вип. ХХІІІ), С. 364-372, 2010
12010
«Нова журналістика» в українських і польських текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття: літературні тенденції та інформаційні виклики
Ю Починок
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Серія …, 2015
2015
Performatywność jako główna cecha eksperymentalizmu
J Poczynok
The Peculiarity of Man, S. 143-155, 2015
2015
«Камо грядеши?»: декілька слів про українську експериментальну поезію
Ю Починок
Слово і Час, С. 28–36, 2015
2015
Після цензури: американська «нова журналістика»
Ю Починок
Коло, С. 34–40, 2014
2014
Назар Гончар та Крістан Льойдль: гра контекстів
Ю Починок
Парадигма: збірник наукових праць, С. 285-296., 2014
2014
Специфіка мережевої поезії Ю. Завадського
Ю Починок
Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні …, 2013
2013
Concrete Poetry: Poetry of Fact as a Connection Between Letters and Thing
Y Pochynok
Spheres of Culture 1, P. 82-89, 2012
2012
Тадеуш Ружевич та Юрій Завадський: аспект наслідування і «перечитування» в контексті соціологічної проблематики
Ю Починок
Літературознавчі студії, С. 507–511, 2012
2012
Лексико-мелодійні барви як явище текстуального коду в архітектоніці віршів Ю. Завадського
Ю Починок
Сучасні проблеми епітетології: збірник наукових праць, С. 44-49, 2011
2011
“[REFERAT O NOWO ODKRYTEM DZIELE ARYSTOTELESA]”, АБО ДОДАТОК ДО “ДОДАТКОВИХ ТОМІВ ДО ЗІБРАННЯ ТВОРІВ У П’ЯТДЕСЯТИ ТОМАХ” ІВАНА ФРАНКА
Ю Починок
Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 2011
2011
Журналістика і літературний постмодернізм: від аналізу до «нових обсервацій»
Ю Починок
Проблемы современных исследований в гуманитарных науках 3, С. 20-30, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20