Follow
Мельник Роман Сергійович, Мельник Р. С., Melnyk Roman, Мельник Роман, Р. С. Мельник, Роман Мельник
Мельник Роман Сергійович, Мельник Р. С., Melnyk Roman, Мельник Роман, Р. С. Мельник, Роман Мельник
профессор, доктор юридических наук, профессор Высшей школы права Университета КАЗГЮУ
Verified email at kazguu.kz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальне адміністративне право: навчальний посібник/за заг. ред
РС Мельник, ВМ Бевзенко
РС Мельника. Київ: Ваіте, 215-217, 2014
3832014
Адміністративний процес України: навч. посіб.
АТ Комзюк, ВМ Бевзенко, РС Мельник
К.: Прецедент 531, 6, 2007
3822007
Система адміністративного права України
РС Мельник
Х.: Вид-во Харківського національного університету внутрішніх справ, 2010
1632010
Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю
РС Мельник
Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2002
113*2002
Категорія "публічне управління" у новій інтерпретації
МР Сергійович
Адміністративне право і процес, 8-14, 2013
99*2013
Система адміністративного права України: дис.… докт. юрид. наук: 12.00. 07
РС Мельник
Харків, 2010
982010
Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика
РС Мельник
К.: ВАІТЕ, 2015
372015
Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості
РС Мельник
Право і безпека, 55-59, 2010
352010
Новели сучасної концепції українського адміністративного права
РС Мельник
Lex portus, 5-16, 2017
322017
Інститут принципів адміністративного права у системі Загального адміністративного права України
РС Мельник
Публічне право 3, 51-60, 2012
302012
Адміністративні процедури в діяльності органів внутрішніх справ
РС Мельник
Вісник Запорізького юридичного інституту, 97-101, 2004
282004
Адміністративне право України (у схемах та коментарях): навчальний посібник
РС Мельник, СО Мосьондз
К.: Юрінком Інтер, 2015
272015
Ще раз про сутність та ознаки публічно-правових відносин
РС Мельник
Вісник вищого адміністративного суду України, 55-64, 2008
272008
Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозв’язку
Р Мельник
Право України, 116-122, 2010
262010
Поняття громадська безпека та громадський порядок у німецькій та українській науці і законодавстві
РС Мельник
Право і безпека, 24-30, 2009
202009
Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права
Р Мельник
Law of Ukraine, 2015
182015
Адміністративна юстиція в України
МРС Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
17*2009
Загальне адміністративне право
ПАА Гриценко I.С., Мельник Р.С.
16*2015
Системний підхід у правознавстві
РС Мельник
Підприємництво, господарство і право, 3-6, 2010
152010
Інститут адміністративної процедури: деякі пропозиції щодо його змісту
РС Мельник
Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи …, 2011
142011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20