Подписаться
Мельник Роман Сергійович, Мельник Р. С., Melnyk Roman, Мельник Роман, Р. С. Мельник, Роман Мельник
Мельник Роман Сергійович, Мельник Р. С., Melnyk Roman, Мельник Роман, Р. С. Мельник, Роман Мельник
профессор, доктор юридических наук, профессор Высшей школы права Maqsut Narikbayev University
Подтвержден адрес электронной почты в домене kazguu.kz - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Загальне адміністративне право: навчальний посібник/за заг. ред
РС Мельник, ВМ Бевзенко
РС Мельника. Київ: Ваіте 376, 2014
5282014
Адміністративний процес України: навч. посіб.
АТ Комзюк, ВМ Бевзенко, РС Мельник
К.: Прецедент 531, 6, 2007
4042007
Система адміністративного права України
РС Мельник
Харків, 2010
1562010
Категорія "публічне управління" у новій інтерпретації
МР Сергійович
Адміністративне право і процес, 8-14, 2013
130*2013
Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю
РС Мельник
Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2002
129*2002
Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика
РС Мельник
К.: ВАІТЕ, 2015
562015
Новели сучасної концепції українського адміністративного права
РС Мельник
Lex portus, 5-16, 2017
392017
Адміністративно-господарське право як структурний елемент системи адміністративного права: зарубіжний досвід та національні особливості
РС Мельник
Право і безпека, 55-59, 2010
392010
Інститут принципів адміністративного права у системі Загального адміністративного права України
РС Мельник
Публічне право 3 (7), 51-60, 2012
352012
Адміністративні процедури в діяльності органів внутрішніх справ
РС Мельник
Вісник Запорізького юридичного інституту, 97-101, 2004
322004
Концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного права
Р Мельник
Law of Ukraine, 2015
312015
Адміністративне право України (у схемах та коментарях): навч. посібник
РС Мельник, СО Мосьондз
К.: Юрінком Інтер, 2015
292015
Ще раз про сутність та ознаки публічно-правових відносин
РС Мельник
Вісник вищого адміністративного суду України, 55-64, 2008
292008
Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозв’язку
Р Мельник
Право України, 116-122, 2010
272010
Поняття «громадська безпека" та" громадський порядок» у німецькій та українській науці і законодавстві
РС Мельник
Право і Безпека.-2009.-№ 2.-С. 24-30, 2009
242009
Загальне адміністративне право
ПАА Гриценко I.С., Мельник Р.С.
18*2015
Системний підхід у правознавстві
РС Мельник
Підприємництво, господарство і право 11, 3-6, 2010
182010
Адміністративна юстиція в України
МРС Пономаренко Г.О., Комзюк А.Т., Бевзенко В.М.
17*2009
Інститут адміністративної процедури: деякі пропозиції щодо його змісту
РС Мельник
Збірник наукових праць «Адміністративне право України: стан і перспективи …, 2011
152011
Сучасна адміністративно-правова доктрина та управлінська термінологія: як узгодити їх між собою?
РС Мельник
Юридична Україна, 40-44, 2010
152010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20