Follow
Валерій Вячеславович Кулешов
Валерій Вячеславович Кулешов
Український державний університет залізничного транспорту
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности
ВВ Кулешов, НИ Данько, ДВ Ломотько
Инновационный транспорт. Научно-публицистическое издание, 8-13, 2012
30*2012
Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами різних форм власності з метою оптимізації пропускної спроможності залізничних транспортних систем
ВВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ №124, 2011, 83-90, 2011
302011
Формування вимог до технології взаємодії залізничних адміністрацій і власників рухомого складу
ВВ Кулешов, МІ Данько, ДВ Ломотько, ВМ Запара
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 5-11, 2011
21*2011
Визначення парку вагонів операторських компаній для забезпечення перевезень вантажів залізничним транспортом
МІ Данько, ВВ Кулешов
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 121-128, 2004
212004
Удосконалення функціональних можливостей автоматизованого аналізу стану технічних засобів в частині прийняття керівних рішень на умовах ресурсозбереження
МІ Данько, АМ Котенко, ВВ Кулешов, АВ Кулешов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7 (40)), 4-7, 2009
172009
Удосконалення технології перевезень парком вагонів операторських компаній на станціях вузла
ВВ Кулешов, ОЮ Толбатов, ТР Чурилик
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
152013
Удосконалення організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів різної форми власності на залізницях України
ВВ Кулешов, МІ Данько, ДВ Ломотько
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 5-12, 2012
12*2012
Удосконалення логістичних послуг місцевої роботи у перевізному процесі при взаємодії вантажовласників та залізниць України
ВВ Кулешов, МІ Данько, АМ Котенко, АВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 7-17, 2009
11*2009
Удосконалення системи управління парком вантажних вагонів на залізницях України в нових умовах
ДВ Ломотько, ВМ Запара, ВВ Кулешов, АВ Кулешов
Збірник наукових праць УкрДАЗТ.–2010.–Вип 119, 28-35, 2010
102010
Удосконалення прогнозування попиту на вантажні перевезення залізничним транспортом
ВВ Кулешов, ВМ Кулешов, МП Носенко
Вестник национального технического университета ”ХПИ”, 136-139, 2008
82008
Удосконалення розвитку елементів транспортних систем залізничних вузлів на базі єдиної системи управління парком вантажних вагонів при змішаних перевезеннях
ВВ Кулешов, ДВ Ломотько, АВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 22-26, 2011
7*2011
Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній у взаємодії із залізницями на основі ресурсозбереження
ВВ Кулешов
Українська державна академія залізничного транспорту, 2006
72006
До питання ефективного використання парку вагонів, що знаходяться у власності операторських компаній
МІ Данько, ВВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 167-173, 2004
52004
Удосконалення планування використання інфраструктури залізниць операторськими компаніями на основі ресурсозбереження
ВВ Кулешов, МІ Данько, МП Носенко
Вісник економіки транспорту і промисловості УкрДАЗТ, 230-233, 2007
4*2007
Обґрунтування технології перевезень парком вагонів операторських компаній
ВВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 149-157, 2005
42005
Удосконалення автоматизованих систем пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку інформатизації
ВВ Кулешов, ДМ Чеботарьов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
32016
Аналіз перспектив розвитку сортувальних станцій за кордоном та на залізницях України в умовах реформування транспорту
ВВ Кулешов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
32013
Залізничні станції та вузли
ІВ Берестов, МЮ Куценко, ГВ Шаповал, АВ Колісник, КВ Крячко, ...
Український державний університет залізничного транспорту, 2022
22022
Improvement of the organizational-technological model of the route from groups of wagons of different owners
S Panchenko, O Ohar, M Kutsenko, V Kuleshov, A Kuleshov
International Journal of Engineering & Technology, 266-269, 2018
2*2018
Удосконалення моделі пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку систем супутникової навігації
ВВ Кулешов, МВ Мазур, АВ Кулешов
Міжнародний професійний журнал «Локомотив-Інформ», 50-54, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20