Валерій Вячеславович Кулешов
Валерій Вячеславович Кулешов
Український державний університет залізничного транспорту
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами різних форм власності з метою оптимізації пропускної спроможності залізничних транспортних систем
ВВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ №124, 2011, 83-90, 2011
252011
Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности
ВВ Кулешов, НИ Данько, ДВ Ломотько
Инновационный транспорт. Научно-публицистическое издание, 8-13, 2012
21*2012
Формування вимог до технології взаємодії залізничних адміністрацій і власників рухомого складу
ВВ Кулешов, МІ Данько, ДВ Ломотько, ВМ Запара
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 5-11, 2011
18*2011
Удосконалення функціональних можливостей автоматизованого аналізу стану технічних засобів в частині прийняття керівних рішень на умовах ресурсозбереження
МІ Данько, АМ Котенко, ВВ Кулешов, АВ Кулешов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7), 4-7, 2009
172009
Визначення парку вагонів операторських компаній для забезпечення перевезень вантажів залізничним транспортом
МІ Данько, ВВ Кулешов
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 121-128, 2004
152004
Удосконалення логістичних послуг місцевої роботи у перевізному процесі при взаємодії вантажовласників та залізниць України
ВВ Кулешов, МІ Данько, АМ Котенко, АВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 7-17, 2009
12*2009
Удосконалення технології перевезень парком вагонів операторських компаній на станціях вузла
ВВ Кулешов, ОЮ Толбатов, ТР Чурилик
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
112013
Удосконалення організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів різної форми власності на залізницях України
ВВ Кулешов, МІ Данько, ДВ Ломотько
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 5-12, 2012
10*2012
Удосконалення системи управління парком вантажних вагонів на залізницях України в нових умовах
ДВ Ломотько, ВМ Запара, ВВ Кулешов, АВ Кулешов
Збірник наукових праць УкрДАЗТ.–2010.–Вип 119, 28-35, 2010
102010
Побудова моделі оцінки інвестицій у залізничну інфраструктуру при взаємодії залізничних адміністрацій та операторів перевезень
ВВ Кулешов, МІ Данько, ДВ Ломотько
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 7-13, 2012
9*2012
Удосконалення розвитку елементів транспортних систем залізничних вузлів на базі єдиної системи управління парком вантажних вагонів при змішаних перевезеннях
ВВ Кулешов, ДВ Ломотько, АВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 22-26, 2011
6*2011
Удосконалення прогнозування попиту на вантажні перевезення залізничним транспортом
ВВ Кулешов, ВМ Кулешов, МП Носенко
Вестник национального технического университета ”ХПИ”, 136-139, 2008
62008
Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній у взаємодії із залізницями на основі ресурсозбереження
ВВ Кулешов
Українська державна академія залізничного транспорту, 2006
62006
Удосконалення iнформацiйної технологiї роботи з вагонами рiзних форм власностi з метою оптимiзацiї пропускної спроможностi залiзничних транспортних систем
ВВ Кулешов
Зб. наук. пр. УкрДАЗТ 124, 83, 2011
52011
До питання ефективного використання парку вагонів, що знаходяться у власності операторських компаній
МІ Данько, ВВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 167-173, 2004
42004
Удосконалення планування використання інфраструктури залізниць операторськими компаніями на основі ресурсозбереження
ВВ Кулешов, МП Данько, Микола Іванович, Носенко
Вісник економіки транспорту і промисловості УкрДАЗТ, 230-233, 2007
32007
Обґрунтування технології перевезень парком вагонів операторських компаній
ВВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 149-157, 2005
32005
Удосконалення моделі пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку систем супутникової навігації
ВВ Кулешов, МВ Мазур, АВ Кулешов
Міжнародний професійний журнал «Локомотив-Інформ», 50-54, 2017
22017
Удосконалення автоматизованих систем пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку інформатизації
ВВ Кулешов, ДМ Чеботарьов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
22016
Усовершенствование организационно-технологической системы оптимизации маршрутных перевозок грузов
ВВ Кулешов, АВ Кулешов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 16-20, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20