Валерій Вячеславович Кулешов
Валерій Вячеславович Кулешов
Український державний університет залізничного транспорту
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Удосконалення інформаційної технології роботи з вагонами різних форм власності з метою оптимізації пропускної спроможності залізничних транспортних систем
ВВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ №124, 2011, 83-90, 2011
252011
Разработка организационно-технологической модели управления парком грузовых вагонов разной формы собственности
ВВ Кулешов, НИ Данько, ДВ Ломотько
Инновационный транспорт. Научно-публицистическое издание, 8-13, 2012
20*2012
Формування вимог до технології взаємодії залізничних адміністрацій і власників рухомого складу
ВВ Кулешов, МІ Данько, ДВ Ломотько, ВМ Запара
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 5-11, 2011
18*2011
Удосконалення функціональних можливостей автоматизованого аналізу стану технічних засобів в частині прийняття керівних рішень на умовах ресурсозбереження
МІ Данько, АМ Котенко, ВВ Кулешов, АВ Кулешов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (7), 4-7, 2009
172009
Визначення парку вагонів операторських компаній для забезпечення перевезень вантажів залізничним транспортом
МІ Данько, ВВ Кулешов
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 121-128, 2004
142004
Удосконалення логістичних послуг місцевої роботи у перевізному процесі при взаємодії вантажовласників та залізниць України
ВВ Кулешов, МІ Данько, АМ Котенко, АВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 7-17, 2009
12*2009
Удосконалення технології перевезень парком вагонів операторських компаній на станціях вузла
ВВ Кулешов, ОЮ Толбатов, ТР Чурилик
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
112013
Удосконалення організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів різної форми власності на залізницях України
ВВ Кулешов, МІ Данько, ДВ Ломотько
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 5-12, 2012
10*2012
Удосконалення системи управління парком вантажних вагонів на залізницях України в нових умовах
ДВ Ломотько, ВМ Запара, ВВ Кулешов, АВ Кулешов
Збірник наукових праць УкрДАЗТ.–2010.–Вип 119, 28-35, 2010
102010
Побудова моделі оцінки інвестицій у залізничну інфраструктуру при взаємодії залізничних адміністрацій та операторів перевезень
ВВ Кулешов, МІ Данько, ДВ Ломотько
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 7-13, 2012
9*2012
Удосконалення розвитку елементів транспортних систем залізничних вузлів на базі єдиної системи управління парком вантажних вагонів при змішаних перевезеннях
ВВ Кулешов, ДВ Ломотько, АВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 22-26, 2011
6*2011
Удосконалення прогнозування попиту на вантажні перевезення залізничним транспортом
ВВ Кулешов, ВМ Кулешов, МП Носенко
Вестник национального технического университета ”ХПИ”, 136-139, 2008
62008
Удосконалення технології перевезень вагонами операторських компаній у взаємодії із залізницями на основі ресурсозбереження
ВВ Кулешов
Українська державна академія залізничного транспорту, 2006
62006
До питання ефективного використання парку вагонів, що знаходяться у власності операторських компаній
МІ Данько, ВВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 167-173, 2004
42004
Удосконалення планування використання інфраструктури залізниць операторськими компаніями на основі ресурсозбереження
ВВ Кулешов, МП Данько, Микола Іванович, Носенко
Вісник економіки транспорту і промисловості УкрДАЗТ, 230-233, 2007
32007
Обґрунтування технології перевезень парком вагонів операторських компаній
ВВ Кулешов
Зб. наук. праць УкрДАЗТ, 149-157, 2005
32005
Удосконалення моделі пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку систем супутникової навігації
ВВ Кулешов, МВ Мазур, АВ Кулешов
Міжнародний професійний журнал «Локомотив-Інформ», 50-54, 2017
22017
Удосконалення автоматизованих систем пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку інформатизації
ВВ Кулешов, ДМ Чеботарьов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
22016
Формування Єдиної технології процесу перевезень операторів рухомого складу на інфраструктурі залізниць
ВВ Кулешов
Вагонный парк, 4-7, 2014
22014
Удосконалення технології роботи операторів рухомого складу на передавальних станціях залізниць України
ВВ Кулешов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20