Natalіya Hoyenko, Н.Гоєнко
Natalіya Hoyenko, Н.Гоєнко
науковий співробітник, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАНУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене iapmm.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Correspondence principle and convergence of sequences of analytic functions of several variables
NP Hoyenko
Math. Bull. Shevchenko Sci. Soc 4, 42-49, 2007
72007
Approximation of the ratio of Lauricella functions by a branched continued fraction
TM Antonova, NP Hoyenko
Math. Methods Phys. Mech. Fields 47 (2), 7-15, 2004
62004
Про збіжність гіллястого ланцюгового дробу типу Nörlund'a у випадку дійсних змінних
НП Гоєнко
Математичні методи та фізико-механічні поля 45 (1), 28-30, 2019
12019
Наближення відношення функцій Лаурічелли гіллястим ланцюговим дробом типу Ньорлунда у комплексній області
ТМ Антонова, НП Гоєнко
Математичні методи та фізико-механічні поля 47 (2), 7-15, 2019
12019
Про нескінченні залишки гіллястого ланцюгового дробу Ньордунда для гіпергеометричних функцій Аппеля
НП Гоєнко, ВР Гладун, ОС Манзій
Карпатські математичні публікації, 11-25, 2014
12014
Алгоритми розвинення гіпергеометричних функцій Лаурічелли у гіллясті ланцюгові дроби
НП Гоєнко
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000
12000
Збіжність розвинення відношення функцій Лаурічелли у гіллястий ланцюговий дріб
НП Гоєнко
Математичні методи та фізико-механічні поля 45 (4), 61-66, 2019
2019
Застосування багатовимірного аналогу теореми Ворпіцького до дослідження збіжності розвинень гіпергеометричних функцій Лаурічелли у гіллясті ланцюгові дроби
НП Гоєнко
Математичні методи та фізико-механічні поля 46 (4), 44-49, 2019
2019
Про нескінченні залишки гіллястого ланцюгового дробу Ньордунда для гіпергеометричних функцій Аппеля
NP Hoyenko, VR Hladun, OS Manzij
Carpathian Mathematical Publications 6 (1), 11-25, 2014
2014
On the infinite remains of the Nörlund branched continued fraction for Appell hypergeometric functions.
NP Hoyenko, VR Hladun, OS Manzij
Carpathian Mathematical Publications 6 (1), 2014
2014
Наближення відношень функцій Лаурічелли-Сарана Fs з дійсними параметрами гіллястими ланцюговими дробами
Н Гоєнко, Т Антонова, С Ракінцев
Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка 8, 28-42, 2013
2013
Принцип відповідності та збіжність послідовностей аналітичних функцій багатьох змінних
Н Гоєнко
Математичний вісник Наукового товариства ім. Шевченка 4, 42-48, 2013
2013
On the convergence of the even part of the branched continued fraction expansion of a ratio of Lauricella hypergeometric functions FD (N)
DI Bodnar, NP Goyenko
Journal of Mathematical Sciences 96 (2), 2945-2947, 1999
1999
CONVERGENCE AND STABILITY TO PERTURBATIONS FOR EXPANSIONS OF SOME SPECIAL FUNCTIONS INTO BRANCHED CONTINUED FRACTIONS
D BODNAR, N HOYENKO, V HLADUN
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14