Підписатись
Барегамян Сюзанна Хоренівна / Barehamian Siuzanna / Барегамян Сюзанна Хореновна
Барегамян Сюзанна Хоренівна / Barehamian Siuzanna / Барегамян Сюзанна Хореновна
Маріупольський державний університет / Mariupol State University
Підтверджена електронна адреса в mdu.in.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Електронне урядування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях: сучасний стан та перспективи впровадження в Україні
СХ Барегамян, ЮВ Карпі
Державне управління: удосконалення та розвиток 1, 2019
122019
Конституційне право на працю та його реалізація в умовах європейської міждержавної інтеграції
СХ Барегамян
Харків, 2018, 2018
52018
Теоретико-правові засади формування кадрової політики у сфері державної служби в контексті євроінтеграції України
СХ Барегамян, КВ Балджи
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 8-14, 2018
32018
Регулювання конституційного права на працю в Україні нормами національного законодавства на сучасному етапі
СХ Барегамян
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 183, 2015
32015
THE CHALLENGES OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC PROCUREMENT OF MEDICINES AND MEDICAL PRODUCTS IN UKRAINE.
K Pochynok, O Antonova, S Barehamian, G Tykhomyrova, O Severinova
Georgian medical news, 135-140, 2019
22019
Zapobihannia ta protydiia koruptsii v suchasnii Ukraini: na prykladi dosvidu zarubizhnykh krain [Preventing and countering of corruption in modern Ukraine: on the example of …
SK Barehamian, NO Dudar
Aktualni problemy pravoznavstva–Actual problems of law 1, 49-54, 2018
22018
Становлення та розвиток конституційного права на працю в Україні (історико-правовий аспект)
СХ Барегамян
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 72-76, 2014
22014
Конституционно-правовые аспекты регулирования занятости и трудоустройства в Украине на современном этапе в контексте зарубежного опыта ведущих государств
СХ Барегамян
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Право, 2014
22014
Запобігання та протидія корупції в сучасній Україні: на прикладі досвіду зарубіжних країн
С Барегамян, Н Дудар
Актуальні проблеми правознавства, 49-54, 2018
12018
Міжнародні та конституційні гарантії захисту прав громадян України у сфері міжнародної праці
СХ Барегамян
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
12015
Вплив міждержавних інтеграційних процесів на модернізацію конституційно-правового регулювання права на працю в Україні
СХ Барегамян
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право, 131-141, 2014
12014
Право человека на труд и его судебная защита в конституционных нормах Украины и России
СХ Барегамян
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Право, 2013
12013
Challenges and Prospects for Improving the Constitutional Right to an Adequate Standard of Living in the Context of International Experience
SK Barehamian, VV Kozlova, VY Orlova
JE Eur. L., 22, 2020
2020
Теоретичні та практичні проблеми захисту прав працівника у зв’язку з нещасним випадком на виробництві
SK Barehamian, VD Dresviannikova, RP Shamara
Журнал східноєвропейського права, 15-23, 2020
2020
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА СВОЄЧАСНЕ ОДЕРЖАННЯ ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ В УКРАЇНІ
СХ Барегамян
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ: Збірник матеріалів XXІІ підсумкової …, 2020
2020
Особливості правової природи актів Конституційного Суду України
СХ Барегамян, ІЮ Михайленко
Журнал східноєвропейського права, 4-10, 2019
2019
Legal Principles of the State Control over the Economic Entities Activity in the Sphere of Transport in the Context of European Integration of Ukraine
SK Barehamian
JE Eur. L., 13, 2019
2019
Features of Legal Nature of Acts of the Constitutional Court of Ukraine an National Law Sources
SK Barehamian, IY Mykhailenko
JE Eur. L., 4, 2019
2019
Суб’єкти державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту
СХ Барегамян
Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні, 205-208, 2019
2019
Preventing and countering of corruption in modern Ukraine: on the example of foreign countries experience
S Barehamian, N Dudar
Actual problems of law, 49-54, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20