Скиба Тетяна Юріївна
Скиба Тетяна Юріївна
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
До проблеми формування знань географічного змісту у учнів з інтелектуальними порушеннями
ТЮ Скиба
НПУ ім. МП Драгоманова, 2016
22016
Географія. Навчальні програми для 6 – 9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей
ЛК Одинченко, ТЮ Скиба
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z …, 2015
22015
ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)
ТЮ Скиба
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT, 227, 2018
2018
Організаційний аспект визначення рівня знань соціально-економічного змісту в учнів з порушеннями інтелектуального розвитку
ТЮ Скиба
Baltija Publishing, 2018
2018
Розвиток вищої освіти України в контексті інтеграції у європейський освітній простір
ТЮ Скиба, ТЮ Скиба
Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018
2018
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з географії для 6 – 8 класів в спеціальних ЗНЗ для дітей з порушеннями розумового розвитку
ТЮ Скиба, ЛК Одинченко
Дефектолог, 1-12, 2017
2017
Національно-патріотичне виховання учнів з розумовою відсталістю на уроках географії
ТЮ Скиба, ЛК Одинченко
Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблемы и …, 2017
2017
Місце статистичних показників у формуванні соціально-географічних знань в курсі географії України спеціальної школи
ТЮ Скиба
Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету імені …, 2017
2017
Оцінювання навчальних досягнень розумово відсталих учнів на уроках географії
ТЮ Скиба
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Корекційно …, 2017
2017
Активізація пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів шляхом використання інноваційних методів навчання
ТЮ Скиба
Матеріали ХХVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2017
2017
Міжпредметні зв’язки як дидактична умова формування соціально-економічних знань у розумово відсталих старшокласників
ТЮ Скиба
Збірник наукових праць “Гуманізація навчально-виховного процесу”, 240 - 249, 2017
2017
Активизация познавательной деятельности умственно отсталых старшеклассников в процессе формирования социально-экономических знаний
ТЮ Скиба
V международная научно-практическая конференция «специальное образование …, 2016
2016
Формування у розумово відсталих учнів соціально-економічних знань на уроках географії
ТЮ Скиба
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: «Перспективні …, 2016
2016
ДО ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСУ ГЕОГРАФІЇ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ
ЛК Одинченко, ТЮ Скиба
Научные труды SWorld. 7 (4 (41)), 45 - 51, 2015
2015
Активізація пізнавальної діяльності учнів спеціальної школи шляхом використання інноваційних технологій навчання
ЛК Одинченко, ТЮ Скиба
Міжнародний конгрес зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації …, 2015
2015
До проблеми навчально-методичного забезпечення курсу Географія України в спеціальній школі для дітей з вадами інтелектуального розвитку
ЛК Одинченко, ТЮ Скиба
Актуальні питання корекційної освіти, 228-241, 2015
2015
Использование проектной технологии обучения на уроках географии в специальной школе
ТЮ Скиба
Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы …, 2013
2013
Проектна методика навчання як засіб активізації навчальної діяльності учнів спеціальної школи
ТЮ Скиба, ЛК Одинченко
І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених …, 2013
2013
Сучасний погляд на спеціальну освіту в умовах інклюзивного навчання
ТЮ Скиба, ЛС Левченко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
2012
Дидактичні ігри природничого змісту як засіб формування комунікативних умінь учнів спеціальної школи
ТЮ Скиба
Кам’янець – Подільський: Медобори-2006 1, 131 – 138, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20