Yuliya Shtaltovna, Юлія Шталтовна
Yuliya Shtaltovna, Юлія Шталтовна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вплив демократизації на процеси словотворення у постмодерній парадигмі англомовної лінгвокультури
ЮА Шталтовна
Нова філологія. Збірник наукових праць., с.201-205, 2014
7*2014
Парадигма структурно-семантичних полів денотата концепту «DEMOCRATIZATION» в сучасній англійській мові
ЮА Шталтовна
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
52015
Демократизація освітнього середовища університету як стратегія розвитку вищої освіти
ЮА Шталтовна
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 2016
32016
Education environment democratization as a Higher education development strategy
Y Shtaltovna
Open educational e-environment of modern University, 2414-0325, 2016
22016
Лінгво-когнитивні, структурно-семантичні та функціональні параметри демократизації сучасної англійської мови (на матеріалі англомовних інновацій кінця ХХ – початку ХХІ століття)
Ю Шталтовна
DOI: 10.13140/RG.2.2.14298.64967, 2015
2*2015
ПРАГНЕННЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ В ОСВІТІ-ЗНАТИ, КУДИ ЙТИ. КОНЦЕПТ-АНАЛІЗ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНА" ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ"
Y Shtaltovna
Електронне наукове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2018
2018
The pursuit of democratization in education - knowing where to go. Concept analysis for the correct use of the term "Democratization of Education"
Y Shtaltovna
Open educational e-environment of modern University (2414-0325), 74-82, 2018
2018
Understanding “Democratization of the higher education” for an efficient university strategy development
Y Shtaltovna
Internationalization of higher education of Ukraine in global multicultural …, 2018
2018
Influence of democratization on derivative processes in cultural sphere of modern Еnglish language
YA Shtaltovna
The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics 5, 29-34, 2015
2015
Епістемологія та параметричні властивості концепту «DEMOCRATIZATION» в англомовних студіях
ЮА Шталтовна
«Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2015
2015
Резюме англомовних статей за спеціалізованою тематикою. Міжнародна економіка
Ю.А. Шталтовна, Н. Ю.Яковишена М. М. Яланська
Д. : ДВНЗ ПДАБА, 2014
2014
Вплив технологізації на дериваційні патерни у англомовній лінгвокультурі постмодерну
ЮА Шталтовна
«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», с.174-176, 2014
2014
Вплив демократизації на лексико-семантичні процеси в культурній сфері життя сучасної англійської мови
ЮA Шталтовна
Нова філологія. Збірник наукових праць., с.208-213, 2014
2014
Постмодерн як методологічна домінанта лінгвістичних студій
ЮА Шталтовна
Збірник VI Міжнародної наукової конференції “Іноземна філологія у ХХІ …, 2013
2013
Вплив технологізації на процеси словотворення у постмодерній парадигмі англомовної лінгвокультури
ЮА Шталтовна
Нова філологія. Збірник наукових праць. 59, с.108-113, 2013
2013
Постмодерн як методологічний контур лінгвостилістичних студій
ЮА Шталтовна
Тези доповідей ХІІ міжнародної наукової конференції «Каразінські читання …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16