Follow
Дика Євгенія Олександрівна, Дикая Евгения Александровна,Eugenia Dyka
Дика Євгенія Олександрівна, Дикая Евгения Александровна,Eugenia Dyka
Verified email at onua.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Щодо ефективності Державного бюро розслідувань у протидії злочинності
ЄО Дика
Одеса: Юридична література, 2018
12018
Значення криміногенної ситуації при ситуативній профілактиці насильницьких злочинів
ЄО Дика
Молодий вчений, 359-363, 2017
2017
Роль криміногенної ситуації в механізмі вчинення загальнокримінальних насильницьких злочинів
Є Дика
Підприємництво, господарство і право, 150-154, 2017
2017
Заходи попередження насильства в сім'ї у перспективі реформування Національної поліції України
ЄО Дика, ЕО Дика
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2017
2017
Щодо наявності кореляційних зв'язків між насильством та криміногенною ситуацією.Акумулятивна функція ситуації
ЄО Дика
Верховенство права очима правників-початківців: матеріали Всеукраїнської …, 2016
2016
Ситуація вчинення конкретного злочину як обставина, яка пом'якшує або обтяжує кримінальну відповідальність
ЄО Дика
Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в …, 2016
2016
Отечественный и зарубежный опыт изучения кореляционных связей между насилием и криминогенной ситуацией
ЕА Дикая
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 6 (22), 0.7 д.а., 2016
2016
Причини виникнення криміногенної ситуації та їх відображення в соціальному середовищі
ЄО Дика
Право та державне управління, 0.5 д.а., 2016
2016
Доктринальні підходи до класифікації криміногенних ситуацій та їх значення для сучасної кримінологічної науки
ЄО Дика
Право і суспільство 2 (2), 0.7 д.а., 2016
2016
Криміногенна ситуація як причина виникнення криміногенної мотивації та соціальної перцепції у механізмі злочинної поведінки
ЄО Дика
НОРМАТИВНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ …, 2015
2015
Щодо визначення та змісту поняття криміногенної ситуації: когнітивний аналізнітивний аналіз
ЄО Дика
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету 2 (17), С. 73-76 (0 …, 2015
2015
Щодо можливості типологізації криміногенних ситуацій при здійсненні насильницьких злочинів, які завчасно плануються
ЄО Дика
Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України 2 …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12