Ірина Ванда / Iryna Vanda
Ірина Ванда / Iryna Vanda
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра економічної
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Проблеми виділення депресивних регіонів в Україні
ІВ Ванда
Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: збірник …, 2006
52006
До визначення поняття “депресивний регіон”
І Ванда
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені …, 2000
42000
Соціальна географія: навчальний посібник
М Білецький, І Ванда, Л Котик
3*2015
Суспільно-географічні особливості економічно депресивних територій
І Ванда
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету (серія …, 2004
22004
Суспільно-географічні дисципліни: роль уформуванні професійних компетентностей
ОІ Мамчур, ІВ Ванда, ЛІ Котик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
12015
Конкурентноспроможність господарства Яворівського району Львівської області: суспільно-географічні аспекти
І Ванда
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі …, 2018
2018
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ”
ММ Книш, ОІ Мамчур, ІВ Ванда, ЛІ Котик
Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Зб. наук …, 2018
2018
Human potential of the Western Ukrainian borderland
I Hudzelyak, I Vanda
Journal of Geography, Politics and Society 7 (2), 17 - 23, 2017
2017
Тенденції розвитку структури господарства Українського Розточчя
О Шаблій, О Вісьтак, І Ванда
Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва, 181–184, 2016
2016
Общественно-географические особенности концентрирования населения на локальном уровне (на материалах Яворовского района Львовской области)
И Ванда
Вєсці БДПУ Серыя 3. «Інфарматыка. Геаграфія. Біялогія", 70-75, 2016
2016
Сучасна структура господарства території
О Шаблій, І Ванда
Біосферний резерват «Розточчя» / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.–Т. Башта, Ю …, 2015
2015
Uwarunkowania i cechy produkcji rolnej
M Flaga, M Vlach, I Vanda, O Vistak
Roztocze: przyroda i człowiek / Redakcja naukowa T. Grabowski, M. Harasimiuk …, 2015
2015
Типізація регіонів України для потреб дослідження конкурентоспроможності господарства
І Ванда
Географія, екологія, туризм: теорія, методологія, практика, 139–140, 2015
2015
Конкурентоспроможність Львівської області: регіональний і галузевий аспекти
І Ванда
Львівська суспільно-географічна школа: Історія, теорія, українознавчі студії …, 2015
2015
Соціальні проблеми Греції в європейському вимірі: географічні аспекти
ІВ Ванда, ГВ Фурсович
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2015
2015
Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації
МР Влах, ІВ Ванда
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Соціальна географія: методичні аспекти викладання
М Білецький, Л Котик, І Ванда
Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича …, 2014
2014
Географія світового господарства : навчальний посібник
С Кузик, О Мамчур, І Ванда
2014
Сучасні особливості викладання дисципліни" Соціальна географія" у вищій школі
МІ Білецький, ІВ Ванда, ЛІ Котик
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2014
2014
Формування системи суспільно-географічних знань в процесі викладання у вищій школі
ОІ Мамчур, ІВ Ванда, ЛІ Котик
ДВНЗ" Ужгородський національний університет", 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20