Ірина Ванда / Iryna Vanda
Ірина Ванда / Iryna Vanda
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет, кафедра економічної
Verified email at lnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальна географія: навчальний посібник
М Білецький, І Ванда, Л Котик
6*2015
Проблеми виділення депресивних регіонів в Україні
ІВ Ванда
Регіональні географічні дослідження України та суміжних територій: збірник…, 2006
52006
До визначення поняття “депресивний регіон”
І Ванда
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені…, 2000
42000
Суспільно-географічні особливості економічно депресивних територій
І Ванда
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету (серія…, 2004
22004
Виділення депресивних регіонів Львівської області: методичні аспекти
І Ванда
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені…, 2003
22003
Суспільно-географічні дисципліни: роль уформуванні професійних компетентностей
ОІ Мамчур, ІВ Ванда, ЛІ Котик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2015
12015
Сучасні особливості викладання дисципліни Соціальна географія у вищій школі
МІ Білецький, ІВ Ванда, ЛІ Котик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність…, 2014
12014
Суспільно-географічні аспекти захворюваності на туберкульоз у Львівській області
І Ранця, І Ванда, Л Котик
12007
Україна на світовому ринку пшениці: просторово-часові особливості
І Ванда, ЮМ Кичма
Актуальні проблеми регіональних досліджень : ІV Міжнар. наук.-практ…, 2019
2019
Україна на світовому ринку соняшникової олії: просторово-часові особливості
І Ванда, ЮМ Кичма
Регіон – 2019: суспільно-географічні аспекти: міжн. наук.-практ…, 2019
2019
Проблеми трансформації сільського господарства Українського Розточчя
М Влах, І Ванда
Природоохоронні, екоосвітні, рекреаційно-туристичні та історико-культурні…, 2018
2018
Суспільно-географічні навчальні посібники для вищої освіти: релевантність вимогам сучасності
М Книш, О Мамчур, І Ванда, Л Котик
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85…, 2018
2018
Суспільно-географічні особливості Українського Розточчя: українська та польська частини
І Ванда
Суспільна географія: наукові традиції і сучасні виклики : Всеукр. наук…, 2018
2018
Конкурентноспроможність господарства Яворівського району Львівської області: суспільно-географічні аспекти
І Ванда
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі…, 2018
2018
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ”
ММ Книш, ОІ Мамчур, ІВ Ванда, ЛІ Котик
Географічна наука та освіта: від констатації до конструктивізму: Зб. наук…, 2018
2018
Місцевий прикордонний рух: суть і територіальне охоплення в Україні)
І Ванда
Регіон – 2017 : матеріали міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, квітень 2017…, 2017
2017
Human potential of the Western Ukrainian borderland
I Hudzelyak, I Vanda
Journal of Geography, Politics and Society 7 (2), 17 - 23, 2017
2017
Тенденції розвитку структури господарства Українського Розточчя
О Шаблій, О Вісьтак, І Ванда
Соціально-економічний потенціал транскордонного співробітництва, 181–184, 2016
2016
Общественно-географические особенности концентрирования населения на локальном уровне (на материалах Яворовского района Львовской области)
И Ванда
Вєсці БДПУ Серыя 3. Інфарматыка. Геаграфія. Біялогія", 70-75, 2016
2016
Сучасна структура господарства території
О Шаблій, І Ванда
Біосферний резерват Розточчя / [ред.-упоряд. С. Стойко, А.–Т. Башта, Ю…, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20