Ступницька Ганна Ярославівна
Ступницька Ганна Ярославівна
доцент кафедри внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оксидантно-антиоксидантный статус больных хронической обструктивной болезнью легких, сочетающейся с метаболическим синдромом
АЯ Ступницкая
Современная медицина: актуальные вопросы, 2013
162013
Хронічне обструктивне захворювання легень: дві сторони однієї медалі
ГЯ Ступницька, ОІ Федів, ОВ Притуляк, ВВ Юхимчук
Український терапевтичний журнал, 85-92, 2013
92013
Состояние протеиназо-ингибиторной системы крови у больных хронической обструктивной болезнью легких, сочетающейся с абдоминальным ожирением
АЯ Ступницкая
Universum: медицина и фармакология, 2014
42014
Хронічне обструктивне захворювання легень, ожиріння та оксидативний стрес
GY Stupnytska
Буковинський медичний вісник 17 (3 (67) p. 2), 180-182, 2013
42013
Вікові та соматичні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень за умов поєднаного ураження серцево-судинної системи
ОІ Волошин, НМ Малкович, КО Бобкович, ГЯ Ступницька
Буковинський медичний вісник, 2009
32009
Ендотеліальна дисфункція у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень залежно від нутрітивного статусу
ГЯ Ступницька
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2014
22014
Стан системи гемостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням
ГЯ Ступницька
Буковинський медичний вісник, 144-147, 2014
22014
Асоціація поліморфного варіанта гена adrb2 (c79g) з розвитком та перебігом хронічного обструктивного захворювання легень
НГ Горовенко, ГЯ Ступницька, СВ Подольська
Укр. пульмонол. журнал, 25-30, 2015
12015
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОРВАСТАТИНА В КОМБИНАЦИИ С АМЛОДИПИНОМ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ С СОПУТСТВУЮЩИМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
АЯ Ступницкая
Пульмонология, 43-47, 2014
12014
Показники функції зовнішнього дихання та толерантність до фізичного навантаження у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, залежно від індексу маси тіла
ГЯ Ступницька
Клінічна та експериментальна патологія, 134-138, 2014
12014
Українські лікарі польського походження
Є Колесникова, Я Ковальський, Л Радван, О Федів, Г Ступницька
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 90-98, 2014
12014
Стан функції зовнішнього дихання та бронхіальної прохідності в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень та супутньою патологією серцево-судинної системи
ОІ Волошин, ГЯ Ступницька, КО Бобкович, НМ Малкович
Буковинський медичний вісник, 2007
12007
Використання фосфатидилхолінових ліпосом у хворих із патологією органів дихання та нирок
ГЯ Ступницька, СМ Мереуца
Клінічна та експериментальна патологія, 2006
12006
Патогенетичне обгрунтування та клінічна оцінка диференційованого лікування хворих на артеріальну гіпертензію і хронічний обструктивний бронхіт
ГЯ Ступницька
—К., 2004.—20 с, 2004
12004
Характеристика змін протеолітичної активності конденсату видихуваного повітря при використанні в комплексній терапії хронічного обструктивного бронхіту інгаляцій суміші ліпіну …
ГЯ Ступницька
Буковинський медичний вісник, 2003
12003
Клінічна характеристика пацієнтів з поєднаною патологією Астма-ХОЗЛ та різним нутрітивним статусом
ОА Нестеровська, ГЯ Ступницька, ОІ Федів
Україна. Здоров’я нації, 2020
2020
Особливості клінічного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень, поєднаного із цукровим діабетом типу 2
НВ Чернецька, ОІ Федів, ГЯ Ступницька
Україна. Здоров’я нації, 2020
2020
Індекс БОДЕ та функція зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні зі стабільним хронічним коронарним синдромом
ІЛ Неміш, ГЯ Ступницька, ОІ Федів
Україна. Здоров’я нації, 2020
2020
STUDY OF THE LIFESTYLE OF ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION OF THE CHERNIVTSI REGION: THE PREVALENCE OF RISK FACTORS AMONG BUSINESS ENTITIES IN THE MARKET
ЛЙ Власик, НО Рингач, ЛІ Власик, ГЯ Ступницька
Wiadomości Lekarskie 2019, tom LXXII, nr 5 cz IР 832-837., 2019
2019
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
АІ Гелант, ВВ Федина
Афанасьєва Катерина Сергіївна, 83, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20