Кафедра соціальної та практичної психології
Кафедра соціальної та практичної психології
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Експериментальна психологія в схемах і таблицях: Навчальний посібник
ВВ Горбунова
К.:«ВД «Професіонал», 2007.–208 с, 2005
392005
Факторний аналіз: використання у психологічних дослідженнях
ВО Климчук
Практична психологія та соціальна робота., 43-48, 2006
342006
Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд
В Горбунова
282014
Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд
В Горбунова
282014
Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності
ВО Климчук
Автореф. на здоб. наукового ступеня канд. псих. наук: спец 19 (07), 2004
262004
Феномени розвитку внутрішньої мотивації
ВО Климчук
Соціальна психологія, 70-77, 2008
252008
Самооцінка і розвиток творчих здібностей: навчальний посібник
ОЛ Музика, ІС Загурська
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 146-149, 2007
252007
Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура
ВО Климчук
Практична психологія та соціальна робота., 52-59, 2006
232006
Психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці
ВВ Горбунова
Горбунова/Інститут психології імені ГС Костюка АПН України, 2003
212003
Математичні методи у психології. Навчальний посібник для студентів психологічних спеціальностей
ВО Климчук
Житомир: ЖДУ, 2009
202009
Розвиток творчих здібностей у наслідувальній діяльності: навчальний посібник
ОЛ Музика, НФ Портницька
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 128, 2007
192007
Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження
ЛМ Фальковська
Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина …, 2011
172011
Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації
ВО Климчук
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015
142015
Кластерний аналіз: використання у психологічних дослідженнях
ВО Климчук
Практична психологія та соціальна робота., 30-36, 2006
142006
Етичні та правові аспекти психологічних досліджень
ВВ Горбунова
Практична психологія соціальна робота, 18-23, 2005
142005
Психологія командотворення: ціннісно-рольова парадигма: дис… д-ра психол. наук: спец. 19.00. 05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»/Вікторія Валеріївна Горбунова
ВВ Горбунова
К.: НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології, 2014
132014
Експериментальне дослідження особливостей наслідування в процесі продуктивної творчої діяльності дошкільників
НФ Портницька
Педагогіка та психологія професійної освіти//Науково-методичний журнал, 156-163, 2005
132005
До проблеми використання t-критерію Стьюдента у психології/Климчук ВО
ВО Климчук
Практична психологія та соціальна робота, 21-28, 2010
122010
Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому шкільному віці
НО Никончук
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2009
122009
Структура психосемантичного дослідження
ВВ Горбунова
Соціальна психологія, 170-178, 2007
122007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20