Мартиненко Володимир Олександрович
Мартиненко Володимир Олександрович
Сумський національний аграрний університет кафедра геодезії тв землеустрою
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічний менеджмент як нова парадигма муніципального управління
ВО Мартиненко
Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління, 2009
122009
Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи
НМ Бібік, МС Вашуленко, ВО Мартиненко, НС Коваль, ОЮ Прищепа, ...
Педагогічна думка, 2014
112014
Структура і зміст читацької компетентності молодших школярів
ВО Мартиненко
Педагогічна освіта: теорія і практика, 145-151, 2013
82013
Стратегія реформування системи охорони природного середовища в трансформаційному суспільстві: регіональний аспект
ВО Мартиненко
Харківський регіональний інститут державного управління, 2007
82007
До питання про визначення інвестиційного потенціалу економіки України
В Мартиненко
Зб. наук. праць УАДУ.–2000.–Вип 2, 130-134, 2000
82000
Досвід країн ЄС щодо сучасних механізмів управління охороною навколишнього середовища в Україні
ВО Мартиненко
Режим доступу: http://dspace. uabs. edu. ua/bitstream/123456789/896/1/5. pdf, 2006
72006
Природа інвестиційного процесу в трансформаційній економіці
В Мартиненко
Вісник Національної академії державного управління, 234-241, 2003
72003
Сутнісні характеристики читацької компетентності молодших школярів
ВО Мартиненко
Початкова школа 12 (534), 3-7, 2013
62013
Екологічний аудит: проблеми формування та розвитку
ВО Мартиненко, ВП Гордієнко
Вісник Львівської комерційної академії.-2011.-Вип 36, 250-254, 2011
62011
Літературне читання: програма для загальноосвітніх навчальних закладів (2–4 класи)[Електронний ресурс]
ОЯ Савченко, ВО Мартиненко, ВО Науменко, НМ Колеснікова, ...
Режим доступу: http://osvita. ua/doc/files/news/87/8793/02_lit_chit. pdf …, 0
6
Оновлення змісту літературного читання у контексті компетентнісного підходу
ВО Мартиненко
Початкова школа 10 (520), 20-25, 2012
52012
Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом
ВО Мартиненко
Актуальні проблеми державного управління, 181-185, 2009
52009
Досвід країн Європейського Союзу щодо сучасних механізмів управління охороною навколишнього середовища в Україні
ВО Мартиненко
Харківський регіональний інститут Національної академії державної управління, 2006
52006
Удосконалення системи державного управління охороною природного середовища в регіоні
ВО Мартиненко, ВА Мартыненко
52005
Регіональне управління охороною природного середовища: проблеми та перспективи
ВО Мартиненко, ВА Мартыненко
ХарРІ НАДУ, 2004
52004
Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі
НЙ Волошина, ВО Мартиненко, ЛА Сімакова
Українська література в загальноосвітній школі 1, 2-13, 2002
52002
Робота з дитячою книжкою
В Мартиненко
Початкова школа, 52, 2001
52001
Врахування особливостей художніх текстів у процесі моделювання уроків літературного читання у 2-4 класах
ВО Мартиненко
Початкова школа 11, 34-39, 2015
42015
та інші
НМ Бібік, МС Вашуленко, ВО Мартиненко
Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи. Київ, 2014
42014
Формування змісту літературного читання молодших школярів: сучасний вимір
В Мартиненко
Українська література в загальноосвітній школі, 5-8, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20