Мартиненко Володимир Олександрович
Мартиненко Володимир Олександрович
Сумський державний університет кафедра управління фінансово економічної безпеки
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Екологічний менеджмент як нова парадигма муніципального управління
ВО Мартиненко, ВА Мартыненко
Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління, 2009
92009
Стратегія реформування системи охорони природного середовища в трансформаційному суспільстві: регіональний аспект
ВО Мартиненко
Харківський регіональний інститут державного управління, 2007
82007
Досвід країн ЄС щодо сучасних механізмів управління охороною навколишнього середовища в Україні
ВО Мартиненко
Режим доступу: http://dspace. uabs. edu. ua/bitstream/123456789/896/1/5. pdf, 2006
82006
До питання про визначення інвестиційного потенціалу економіки України
В Мартиненко
Зб. наук. праць УАДУ.–2000.–Вип 2, 130-134, 2000
82000
Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи
НМ Бібік, МС Вашуленко, ВО Мартиненко, НС Коваль, ОЮ Прищепа, ...
Педагогічна думка, 2014
62014
Екологічний аудит: проблеми формування та розвитку
ВО Мартиненко, ВП Гордієнко
Вісник Львівської комерційної академії.-2011.-Вип 36, 250-254, 2011
62011
Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом
ВО Мартиненко
Актуальні проблеми державного управління, 181-185, 2009
52009
Регіональне управління охороною природного середовища: проблеми та перспективи
ВО Мартиненко, ВА Мартыненко
ХарРІ НАДУ, 2004
52004
Врахування особливостей художніх текстів у процесі моделювання уроків літературного читання у 2-4 класах
ВО Мартиненко
Початкова школа 11, 34-39, 2015
42015
Сутнісні характеристики читацької компетентності молодших школярів
ВО Мартиненко
Початкова школа 12 (534), 3-7, 2013
42013
Оновлення змісту літературного читання у контексті компетентнісного підходу
ВО Мартиненко
Початкова школа 10 (520), 20-25, 2012
42012
Досвід країн Європейського Союзу щодо сучасних механізмів управління охороною навколишнього середовища в Україні
ВО Мартиненко, ВА Мартыненко
Харківський регіональний інститут Національної академії державної управління, 2006
42006
Удосконалення системи державного управління охороною природного середовища в регіоні
ВО Мартиненко, ВА Мартыненко
42005
Шляхи активізації банківського кредитування природоохоронних заходів
ВО Мартиненко, ВА Мартыненко
32013
Вплив електропереносу на дифузійну кінетику в системі Al-Si-Al
СВ Олексієнко, ВО Мартиненко, РА Куликовський
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2013
32013
Структура і зміст читацької компетентності молодших школярів
ВО Мартиненко
Педагогічна освіта: теорія і практика, 145-151, 2013
32013
Професійна підготовка студентів у групах спортивного удосконалення з настільного тенісу
І Мудрий, В Мартиненко, А Окопний
ЛДУФК, 2012
32012
Формування змісту літературного читання молодших школярів: сучасний вимір
В Мартиненко
Українська література в загальноосвітній школі, 5-8, 2011
32011
Удосконалення механізмів екологічного управління: фінансово-економічний аспект
ВО Мартиненко, ВА Мартыненко
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2008
32008
Розробка методів розрахунку елементів конструкцій із в'язкопружних композиційних матеріалів
ВГ Мартиненко
НТУ" ХПІ", 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20