Follow
Світлана Миколаївна Геряк; Heryak S.N.
Світлана Миколаївна Геряк; Heryak S.N.
Other namesHeriak S. M.
Професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 Тернопільський державний медичний
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив torch-інфекцій на перебіг вагітності, передчасних, своєчасних пологів та перинатальну смертність плодів та дітей
НА Васильєва, СМ Геряк, ММ Жиляєв
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 60-62, 2012
92012
Патологія щитоподібної залози та вагітність
НВ Пасєчко, ЛВ Наумова, СМ Геряк, ЛП Мартинюк, ІВ Смачило, ...
Вісник наукових досліджень, 54-56, 2009
82009
Эндокринная функция поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом после паренхимосохраняющих операций
АВ Клименко
Запорожский медицинский журнал, 25-27, 2012
72012
Тестування як основа кредитно-модульного контролю
СМ Геряк, ІВ Корда, НІ Багній, ОЄ Стельмах, НВ Ревчук
Медична освіта, 77-79, 2010
62010
Prevention of perinatal complications in pregnant women with chronic papillomavirus infection.
S Heryak, N Petrenko, V Dobrianska
Polski Merkuriusz Lekarski: Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 48 (285 …, 2020
52020
Rational control of arterial pressure during labor in women with arterial hypertension
IY Humenna, SN Heryak, VY Dobryanska
Ginekologia Polska 90 (4), 206-211, 2019
52019
Clinical Effectiveness of Cardiocytoprotective Therapy in Patients with Acute Coronar Syndrome (ACS)–Myocardial Infarction (MI), Who Were Performed Balloon Angioplasty and …
M Shved, L Tsuglevych, S Heryak
Archive of Clinical Medicine 25 (1), 2019
42019
Клінічна ефективність кардіоцитопротекторної терапії у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної …
МІ Швед, ЛВ Цуглевич, СМ Геряк
Архів клінічної медицини, 31-37, 2019
42019
Complex approaCh to treatment of subChorioniC hematoma in early threatened abortion
SN Heryak, NV Petrenko, IY Kuziv, OY Stelmakh, NI Bagniy, IV Korda, ...
International journal of medicine and medical research, 9-12, 2016
42016
Проблема розвитку критичного мислення у студентів-медиків
ІВ Корда, СМ Геряк, НВ Петренко, ІЯ Кузів
Медична освіта, 83-84, 2014
42014
Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції
СМ Геряк, НВ Петренко, ВЮ Добрянська, ОА Якимчук
Здоровье женщины, 54-59, 2017
32017
Стан системи гемостазу у вагітних із прееклампсією
СМ Геряк, ІВ Корда, НІ Багній
Вісник наукових досліджень, 89-90, 2011
32011
Формування в іноземних студентів професійно спрямованої компетенції у комунікації
СМ Геряк, НІ Багній, ОЄ Стельмах, ІВ Корда, НВ Ревчук
Медична освіта, 71-73, 2010
32010
Папіломавірусна інфекція як хвороба XXI століття: сучасні підходи до ведення пацієнтів
СМ Геряк
Редакционная коллегия, 45, 2006
32006
The state of the cytokine profile in pregnant women with non-alcoholic fatty liver disease at the stage of non-alcoholic steatohepatitis with varying degrees of comorbid …
ЛВ Багній, СМ Геряк, НІ Багній
Запорізький медичний журнал 25 (2), 136-141, 2023
22023
Effectiveness of metabolic therapy in patients with acute coronary syndrome (ACS)-myocardial infarction (MI) with disfunctional liver conditions
MI Shved, LV Tsuglevich, SM Heryak, OA Prokopovich
Pharma Innova J 8 (2), 200-4, 2019
22019
Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику …
МІ Швед, ЛВ Цуглевич, СМ Геряк, НМ Ковбаса, ОО Прокопович, ...
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 173-181, 2019
22019
Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disorders
M Shved, O Prokopovych, S Lypovetska, S Heryak, Y Kitsak
Health Problems of Civilization 11 (4), 293-299, 2017
22017
Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу
SN Heryak, NV Petrenko, VY Dobryanska, NI Shved
Likars' ka sprava, 101-107, 2016
22016
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю" Жіноче здоров я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику"(03-04.03. 2016) та …
МІ Швед, СМ Геряк
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20