Людмила Дерманська
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні засади формування концепції інноваційного розвитку підприємств
ЛВ Дерманська
Інноваційна економіка, 171-175, 2011
92011
Роль інновацій в забезпеченні конкурентоспроможності та сталого розвитку промислових підприємств
ІВ Грабовська
Хмельницький національний університет, 2019
32019
Організація обліку основних засобів в аспекті зміни положень законодавчих актів
ЛВ Дерманська
Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК., 8-11, 2014
22014
Місце України у європейському інноваційному просторі
ЛВ Дерманська
Сталий розвиток економіки, 59-63, 2013
22013
Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості
ЛВ Дерманська
Тернопільський національний економічний університет, 2013
2*2013
Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості
ЛВ Дерманська
Тернопільський національний економічний університет, 2013
2*2013
Використання результатів самооцінки у процесі управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості
А ТИБІНЬ, Л ДЕРМАНСЬКА
Економічний аналіз: зб. наук. праць.—Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 325-328, 2011
22011
НАСЛІДКИ ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
ЛВ Дерманська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Економічні …, 2017
12017
Прогнозування ефективності діяльності підприємств харчової промисловості з урахуванням інноваційного розвитку
ЛВ Дерманська
Облік і фінанси АПК, 145-148, 2012
12012
Необхідність інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості
ЛВ Дерманська
Економічні науки.(Серія : „ Облік і фінанси”), 318-327, 2011
1*2011
Функціонування економічного механізму управління інноваційними процесами підприємств
ЛВ Дерманська
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 174-180, 2011
12011
Формування бізнес-моделей в умовах цифрової економіки
ВР Кульчицький, ЛВ Дерманська
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
Інноваційні фактори конкурентоспроможного розвитку регіону
ЛВ Дерманська
Матеріали Ⅸ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2020
2020
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОТГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Н КУЛЬЧИЦЬКА, Л ДЕРМАНСЬКА, Т ЯКОВЕЦЬ
Світ фінансів, 111-124, 2020
2020
Дерманська ЛВ Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Кузь ТІ
ЛВ Дерманська
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019
2019
ПОНЯТТЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ, ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ
ТВ Сов’як, ЛВ Дерманська
Організаційний комітет конференції, 117, 2019
2019
РОЛЬ МИТНОГО КОНТРОЛЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
АР Остапів, ЛВ Дерманська
Організаційний комітет конференції, 95, 2019
2019
Організаційний комітет конференції
НЄ Кульчицька, ЛВ Дерманська
2019
Інноваційно-цифрові перспективи розвитку економіки України
ЛЯ Малюта, ЛВ Дерманська
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
2019
Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол № 7 від 27.03. 2019 р.) Рецензенти: Максимович Володимир Миколайович …
ММ Касянчук
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20