Подписаться
Оксана Черненко, Oksana Chernenko
Оксана Черненко, Oksana Chernenko
Poltava University of Economics of Trade
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимизация дробно-линейных функций на размещениях
ОА Емец, ОА Черненко
НПП" Издательство" Наукова думка" НАН Украины, 2011
282011
Лінгвокогнітивні та прагматичні особливості дискурсивного втілення завершальної фази конфліктної взаємодії (на матеріалі англомовної прози ХХ століття)
ОВ Черненко
Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2008
272008
Решение задач оптимизации с дробно-линейными целевыми функциями и дополнительными ограничениями
ОА Емец, ТН Барболина, ОА Черненко
Кибернетика и системный анализ 5, 79-85, 2006
222006
Курсовий проєкт із фаху. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо оформлення пояснювальних записок до курсового проєкту для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітня програма …
ОО Черненко
202023
На шляху до пост-цифрового маркетингу в Україні: проблеми та завдання
О Черненко
Маркетинг в Україні, 4-11, 2016
202016
Моделі евклідової комбінаторної оптимізації
ОО Ємець, ОО Черненко
Полтава: ПУЕТ, 2011
182011
Процес вибору атрибутів позиціонування товару
О Тарасенко, О Черненко
Маркетинг в Україні, 34-43, 2015
112015
Огляд задач комбінаторної оптимізації визначення рентабельності сільськогосподарського виробництва та методи їх розв’язування
О Ємець, О Черненко, Т Чілікіна, О Ольховська
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 63-74, 2021
52021
РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНАЖЕРІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
ОО Черненко, ТВ Чілікіна, ОВ Ольховська
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
52021
Архітектоніка маркетингової інформаційної системи в умовах інформаційно-комунікативного середовища
ОВ Черненко
Бизнес Информ, 433-440, 2016
52016
Тріада генерування маркетингової інформації
СО Солнцев, ОВ Черненко
НТУУ" КПІ", 2013
52013
Мультидисциплінарний підхід до оптимізації роботи приватної багатопрофільної клініки
ВМ Михальчук, ЗВ Гбур, КВ Щиріна, ОО Черненко
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 82, 2019
42019
Решение условной задачи оптимизации дробно-линейной целевой функции на множестве размещений методом ветвей и границ
ИВ Сергиенко, ОА Емец, ОА Черненко
Кибернетика и системный анализ, 2012
42012
Властивості математичних моделей задач з дробово-лінійною цільовою функцією на розміщеннях та методи їх розв'язування
ОО Черненко
Київ, 2007
42007
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки освітня програма «Комп’ютерні науки» ступеня бакалавра
ОВ Ольховська, ОО Черненко
32023
Розв'язування умовних задач з дробово-лінійною функцією цілі на множині розміщень
ОО Ємець, ТМ Барболіна, ОО Черненко
Київ, 2006
32006
Програмний комплекс для розв’язування евклідових комбінаторних оптимізаційних задач точними та наближеними методами
О ОЛЬХОВСЬКА, О ЧЕРНЕНКО, Т ПАРФЬОНОВА, Т ЧІЛІКІНА
Інформаційні технології та суспільство, 78-87, 2022
22022
Програмне забезпечення для тренажера з теми «Нормальні алгоритми» дистанційного навчального курсу «Теорія алгоритмів»
ДС Гребенюк, ОО Черненко
22019
Роль слідчих підрозділів ОВС України у профілактиці злочинності (історичний досвід)
ОО Черненко
Інформація і право, 180-187, 2016
22016
Ведення профілактичної роботи слідчими підрозділами ОВС: проблеми та шляхи вирішення
ОО Черненко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20