Александр Дейнека
Александр Дейнека
профессор кафедры Менеджмент и администрирование, Украинский государственный университет
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Основы экологии и природопользования
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова
Учебное пособие/Дикань ВЛ, Дейнека АГ, Позднякова ЛА, Михайлов ИД …, 2002
53*2002
Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України
ОГ Дейнека, ЛО Позднякова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 62-65, 2009
452009
Размещение производительных сил и регионалистика
АП Голиков, АГ Дейнека, НА Казакова
Харьков: ООО «Олант, 2002
362002
Стратегия предприятия и стратегический менеджмент
ЮВ Соболев, ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова
Соболев ЮВ, Дейнека ОГ, Дикань ВЛ, Позднякова ЛО-ООО «Олант, 2002
322002
Регіональна еконоімка та природокористування
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
Центр учбової літератури, 2009
312009
Інноваційно-інвестиційні підходи до розвитку галузі залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Вісник економіки транспорту і промисловості, 54-55, 2008
172008
Економіка зарубіжних країн
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
Центр учбової літератури, 2008
162008
Реформування залізничного транспорту України в контексті світового досвіду
ОГ Дейнека, АР Божок
Вісник економіки транспорту і промисловості, 213-217, 2010
142010
Економіка міжнародних транспортних перевезень
МІ Данько, ВЛ Дикань, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ЮМ Юрченко
Підручник/МІ Данько, ВЛ Дикань, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ЮМ Юрченко/-Х …, 2004
142004
Регіональна економіка та природокористування/за ред. Голікова АП: Навчальний посібник
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
К.: Центр учбової літератури 352, 3, 2009
102009
Теоретичні підходи до державної стратегії розвитку залізничного транспорту
ОГ Дейнека, ОО Міщенко
Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна.–Вип 24 …, 2008
102008
Регіональний аспект диспропорцій соціально-економічного розвитку України
ОГ Дейнека
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 4–13-4–13, 2009
92009
Управління паливно-енергетичним комплексом України
ОГ Дейнека
спец. 08.02. 03 «Організація управління, планування і регулювання економікою …, 2005
72005
Регулирование интеграционных процессов на транспорте: инвестиционный аспект
АГ Дейнека, ВВ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць.–Харків …, 2005
62005
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
О Дейнека
Вісн. Терноп. акад. народного господарства–2002.–Вип 7 (3), 119-122, 2002
62002
Наукові підходи до диверсифікації підприємств залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Вісник економіки транспорту і промисловості, 163-165, 2012
52012
Дослідження та удосконалення управління персоналом на підприємстві залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Збірник наукових праць УкрДАЗТ.–2011, 2011
52011
Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю структурного підрозділу залізниці
ОГ Дейнека
Харків: УкрДАЗТ, 197-200, 2010
52010
Система планування організаційно-технічного розвитку на підприємстві
ОГ Дейнека, ВВ Культенко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
42013
Размещение продуктивных сил и регионалистика
АП Голиков, АГ Дейнека, НА Казакова
Х.: Олант, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20