Александр Дейнека
Александр Дейнека
профессор кафедры Менеджмент и администрирование, Украинский государственный университет
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Основы экологии и природопользование
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
522002
Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України
ОГ Дейнека, ЛО Позднякова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 62-65, 2009
452009
Регіональна еконоімка та природокористування
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
Центр учбової літератури, 2009
372009
Размещение производительных сил и регионалистика
АП Голиков, АГ Дейнека, НА Казакова
Харьков: ООО «Олант, 2002
352002
Стратегия предприятия и стратегический менеджмент
ЮВ Соболев, ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова
Соболев ЮВ, Дейнека ОГ, Дикань ВЛ, Позднякова ЛО-ООО «Олант, 2002
312002
Інноваційно-інвестиційні підходи до розвитку галузі залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Вісник економіки транспорту і промисловості, 54-55, 2008
182008
Економіка зарубіжних країн
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
Центр учбової літератури, 2008
162008
Економіка міжнародних транспортних перевезень
МІ Данько, ВЛ Дикань, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ЮМ Юрченко
Підручник/МІ Данько, ВЛ Дикань, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ЮМ Юрченко/-Х …, 2004
162004
Реформування залізничного транспорту України в контексті світового досвіду
ОГ Дейнека, АР Божок
Вісник економіки транспорту і промисловості, 213-217, 2010
142010
Теоретичні підходи до державної стратегії розвитку залізничного транспорту
ОГ Дейнека, ОО Міщенко
Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна.–Вип 24 …, 2008
102008
Регіональний аспект диспропорцій соціально-економічного розвитку України
ОГ Дейнека
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 4–13-4–13, 2009
92009
Управління паливно-енергетичним комплексом України
ОГ Дейнека
спец. 08.02. 03 «Організація управління, планування і регулювання економікою …, 2005
72005
Регулирование интеграционных процессов на транспорте: инвестиционный аспект
АГ Дейнека, ВВ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць.–Харків …, 2005
62005
Наукові підходи до диверсифікації підприємств залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
52012
Дослідження та удосконалення управління персоналом на підприємстві залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Збірник наукових праць УкрДАЗТ.–2011, 2011
52011
Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю структурного підрозділу залізниці
ОГ Дейнека
Харків: УкрДАЗТ, 197-200, 2010
52010
Размещение продуктивных сил и регионалистика
АП Голиков, АГ Дейнека, НА Казакова
Х.: Олант, 2009
52009
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
О Дейнека
Вісн. Терноп. акад. народного господарства–2002.–Вип 7 (3), 119-122, 2002
52002
Науково-технічний прогрес і його вплив на зміни у міжнародному транспортному процесі
ОГ Дейнека, ЛО Позднякова
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007
42007
Теоретичні підходи до процесу управління підприємством
ОГ Дейнека, КА Руссова, АВ Михалко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20