Олександр Дейнека
Олександр Дейнека
Український державний університет залізничного транспорту, д.е.н., професор
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основы экологии и природопользования
ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова, ИД Михайлов, АА Каграманян
Учебное пособие/Дикань ВЛ, Дейнека АГ, Позднякова ЛА, Михайлов ИД …, 2002
652002
Теоретичні та методологічні складові розвитку залізничного транспорту України
ОГ Дейнека, ЛО Позднякова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 62-65, 2009
472009
Стратегия предприятия и стратегический менеджмент
ЮВ Соболев, ВЛ Дикань, АГ Дейнека, ЛА Позднякова
Соболев ЮВ, Дейнека ОГ, Дикань ВЛ, Позднякова ЛО-ООО «Олант, 2002
432002
Размещение производительных сил и регионалистика
АП Голиков, АГ Дейнека, НА Казакова
Харьков: ООО «Олант, 2002
402002
Регіональна еконоімка та природокористування
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
Центр учбової літератури, 2009
352009
Інноваційно-інвестиційні підходи до розвитку галузі залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Вісник економіки транспорту і промисловості, 54-55, 2008
192008
Економіка зарубіжних країн
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
Центр учбової літератури, 2008
152008
Економіка міжнародних транспортних перевезень
МІ Данько, ВЛ Дикань, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ЮМ Юрченко
Підручник/МІ Данько, ВЛ Дикань, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ЮМ Юрченко/-Х …, 2004
152004
Реформування залізничного транспорту України в контексті світового досвіду
ОГ Дейнека, АР Божок
Вісник економіки транспорту і промисловості, 213-217, 2010
142010
Регіональна економіка та природокористування/за ред. Голікова АП: Навчальний посібник
АП Голіков, ОГ Дейнека, ЛО Позднякова, ПО Черномаз
К.: Центр учбової літератури 352, 3, 2009
122009
Регіональний аспект диспропорцій соціально-економічного розвитку України
ОГ Дейнека
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 4–13-4–13, 2009
102009
Теоретичні підходи до державної стратегії розвитку залізничного транспорту
ОГ Дейнека, ОО Міщенко
Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна.–Вип 24 …, 2008
102008
Регулирование интеграционных процессов на транспорте: инвестиционный аспект
АГ Дейнека, ВВ Дикань
Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. праць.–Харків …, 2005
72005
Управління паливно-енергетичним комплексом України
ОГ Дейнека
спец. 08.02. 03 «Організація управління, планування і регулювання економікою …, 2005
72005
Система планування організаційно-технічного розвитку на підприємстві
ОГ Дейнека, ВВ Культенко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
62013
Наукові підходи до диверсифікації підприємств залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Вісник економіки транспорту і промисловості, 163-165, 2012
62012
Стратегія забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
О Дейнека
Вісн. Терноп. акад. народного господарства–2002.–Вип 7 (3), 119-122, 2002
62002
Теоретичні підходи до процесу управління підприємством
ОГ Дейнека, КА Руссова, АВ Михалко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
52013
Дослідження та удосконалення управління персоналом на підприємстві залізничного транспорту
ОГ Дейнека
Збірник наукових праць УкрДАЗТ.–2011, 2011
52011
Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю структурного підрозділу залізниці
ОГ Дейнека
Харків: УкрДАЗТ, 197-200, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20