Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України"
Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України"
01030, м. Київ, вул. Леонтовича, буд.5 Тел: (044)235-44-99
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Інтелектуальна власність
ВД Базилевич
К.: Знання, 406, 2006
4172006
Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв'ю
ВП Андрущенко
Знання України, 2008
3962008
Сучасна соціальна філософія
ВП Андрущенко, МІ Михальченко
К.: Генеза, 368, 1996
3711996
Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу
ВП Андрущенко
К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі 498, 2005
2522005
Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Книга 528, 2005
2272005
Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: монографія
ОВ Зернецька
Освіта, 1999
2141999
Глобалізація і продовольство: монографія
ПТ Саблук, ОГ Білорус, ВІ Власов
К.: ННЦ ІАЕ, 50, 2008
2062008
Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)
ВГ Кремень, ДВ Табачник, ВМ Ткаченко
К.: Arc-Ukraine 793, 1996
2031996
Глобалізація і безпека розвитку
ОГ Білорус
ред.: ОГ Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин., 734, 2001
1912001
Глобальна перспектива і сталий розвиток
ОГ Білорус, ЮМ Мацейко
К.: МАУП, 2005
1882005
Економічна система глобалізму: Монографія
ОГ Білорус
К.: КНЕУ 200, 2003
1572003
Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів
В Андрущенко
Філософія освіти, 2005
1412005
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Педагогічна думка 368, 1, 2012
1392012
Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації
ВМ Ткаченко, ВГ Кремень
К.: Видавничий центр «ДрУк», 1998
991998
Метафізика економіки
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 718, 2007
982007
Теоретико-методологічні засади модернізації вищої освіти в Україні на рубежі століть (за матеріалами доповіді, виголошеної на засіданні загальних зборів АПН України 23 …
ВП Андрущенко
Вища освіта України, 5-13, 2001
982001
Європейська інформаційна політика
ЄА Макаренко
К.: Наша культура і наука, 28, 2000
942000
Глобальные трансформации и стратегии развития: Монография
ОГ Белорус, ДГ Лукьяненко, ОМ Гончаренко
К.: Орияне 424, 8, 2000
902000
Політична участь і демократія: українські реалії: монографія
ВІ Бортніков
" Вежа" Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007
892007
Продовольча безпека України
ПТ Саблук, ОГ Білорус, ВІ Власов
Економіка АПК, 3-7, 2009
882009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20