Подписаться
Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України"
Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України"
01030, м. Київ, вул. Леонтовича, буд.5 Тел: (044)235-44-99
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: КРЕАТИВИ МЕТАФІЗИ× НОГО ПОШУКУ
В БАЗИЛЕВИ, В ІЛЬН
6002006
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія
ВМ Бебик
К.: МАУП 440, 2, 2005
5562005
Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Книга 528, 2005
3742005
Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу
ВП Андрущенко
К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі 498, 2005
3472005
Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: монографія
ОВ Зернецька
Освіта, 1999
2901999
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Педагогічна думка 368, 1, 2012
2732012
Україна: альтернативи поступу: критика історичного досвіду
VH Kremenʹ, DV Tabachnyk, VM Tkachenko
Firma" Arc-Ukraine", 1996
2731996
Глобалізація і продовольство: монографія
ПТ Саблук, ОГ Білорус, ВІ Власов
К.: ННЦ ІАЕ, 50, 2008
2622008
Глобальна перспектива і сталий розвиток
ОГ Білорус, ЮМ Мацейко
К.: МАУП 492, 2005
2482005
Глобалізація і безпека розвитку
ОГ Білорус
ред.: ОГ Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин., 734, 2001
2442001
Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів
В Андрущенко
Філософія освіти, 5-17, 2005
2312005
Економічна система глобалізму: Монографія
ОГ Білорус
К.: КНЕУ 200, 2003
2002003
Зовнішня політика України
ЛД Чекаленко
LAT&K, 2015
185*2015
Європейська інформаційна політика
ЄА Макаренко
К.: Наша культура і наука, 28, 2000
1342000
Політична участь і демократія: українські реалії: монографія
ВІ Бортніков
" Вежа" Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007
1322007
Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації
ВМ Ткаченко, ВГ Кремень
К.: Видавничий центр «ДрУк», 1998
1261998
Глобальные трансформации и стратегии развития
H Bilorus
In-t mirovoĭ ėkonomiki NAN Ukrainy, 2000
1232000
Політична" матриця" громадянського суспільства (досвід країн вишеградської групи та України)
ГІ Зеленько
Знання Украiни, 2007
1162007
Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України
Г Зеленько
К.: Критика 215, 2003
1152003
Глобальні трансформації і стратегії розвитку
ОГ Білорус
НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин., 416, 1998
1141998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20