Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України"
Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України"
01030, м. Київ, вул. Леонтовича, буд.5 Тел: (044)235-44-99
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: КРЕАТИВИ МЕТАФІЗИ× НОГО ПОШУКУ
В БАЗИЛЕВИ, В ІЛЬН
4752006
Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: монографія
ВМ Бебик
К.: МАУП 440, 2, 2005
3562005
Філософія: мислителі, ідеї, концепції: підручник
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Книга 528, 2005
2932005
Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу
ВП Андрущенко
К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі 498, 2005
2782005
Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: монографія
ОВ Зернецька
Освіта, 1999
2341999
Глобалізація і продовольство: монографія
ПТ Саблук, ОГ Білорус, ВІ Власов
К.: ННЦ ІАЕ 632, 302, 2008
2302008
Україна: альтернативи поступу: критика історичного досвіду
VH Kremenʹ, DV Tabachnyk, VM Tkačenko
Firma" Arc-Ukraine", 1996
2261996
Глобальна перспектива і сталий розвиток
ОГ Білорус, ЮМ Мацейко
К.: МАУП, 2005
2132005
Глобалізація і безпека розвитку
ОГ Білорус
ред.: ОГ Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин., 734, 2001
2092001
Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія
ВГ Кремень, ВВ Ільїн
К.: Педагогічна думка 368, 1, 2012
1832012
Економічна система глобалізму: Монографія
ОГ Білорус
К.: КНЕУ 200, 2003
1752003
Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів
В Андрущенко
Філософія освіти, 2005
1712005
Європейська інформаційна політика
ЄА Макаренко
К.: Наша культура і наука, 28, 2000
1122000
Зовнішня політика України
ЛД Чекаленко
LAT&K, 2015
1092015
Метафізика економіки
ВД Базилевич, ВВ Ільїн
К.: Знання 718, 2007
1092007
Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації
ВМ Ткаченко, ВГ Кремень
К.: Видавничий центр «ДрУк», 1998
1051998
Політична участь і демократія: українські реалії: монографія
ВІ Бортніков
" Вежа" Волинського державного університету імені Лесі Українки, 2007
1042007
Глобальные трансформации и стратегии развития: Монография
ОГ Белорус, ДГ Лукьяненко, ОМ Гончаренко
К.: Орияне 424, 8, 2000
1022000
Фінансова цивілізація
ВВ Ільїн
Книга, 2007
962007
Продовольча безпека України
ПТ Саблук, ОГ Білорус, ВІ Власов
Економіка АПК, 3-7, 2009
952009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20