Максим Карповець / Maksym Karpovets
Максим Карповець / Maksym Karpovets
Національний університет "Острозька академія" / The National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз
М Карповець
142013
Місто як світ людського буття: монографія
М Карповець
Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія, 2014
92014
Міська ідентичність як відкритий проект людського буття
МВ Карповець
Гуманітарний часопис, 20-27, 2012
82012
Філософсько-антропологічне осмислення міста як світу людського буття
М Карповець
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
62010
Антропологічні особливості і переживання часу в світі міста
М Карповець
32011
Смислове обрамлення світу міста в романі Валерія Шевчука" Стежка в траві. Житомирська сага"
М Карповець
22010
Філософія літератури: варіант онтологічного питання (Philosophy of Literature: Version of the Onthological Question)
М Карповець
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
12015
Тіло, мода, ідентичність: постмодерні конфігурації
М Карповець
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Філософія …, 2013
12013
Фланер як особлива модель ідентичності в урбаністичній теорії В. Беньяміна
МВ Карповець
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
12009
The Performative Practices in Politics: The Ukrainian Maidan and its Carnivalization
D Shevchuk, M Karpovets
Symposion 7 (1), 85-97, 2020
2020
The Performative Practices in Politics
D Shevchuk, M Karpovets
2020
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур: матеріали XІІ …
І Пасічник, Д Шевчук, Є Більченко, ВВ Вербець, Н Жукова, ...
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2019
2019
Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Серія" Історичні науки"
В Трофимович, А Атаманенко, А Смирнов
Видавництво Національного університету" Острозька академія", 2019
2019
Перформативність як умова гетерогенності суспільства: культурно-антропологічний аспект (Performativity as a condition for heterogeneity of society: a cultural and …
М Карповець
Вид-во НаУОА, 2019
2019
Перформативна теорія культури: повернення до суб’єкта
М Карповець
Вісник НАКККІМ, 138-145, 2018
2018
Лондон очима Клариси Делловей: образ міста в романі Вірджинії Вулф
М Карповець
Урбанізм і фемінізм, 128-142, 2018
2018
Performative Theory of Culture: Return to the Subject
M Karpovets
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2018
2018
Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей VІ всеукраїнської наукової конференції 19 жовтня, м. Острог
М Зайцев, П Кралюк, І Предборська, І Степаненко, Д Шевчук, ...
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018
2018
PERFORMATIVE NATURE OF SOCIAL REALITY
МВ Карповець
Humanities journal, 50-60, 2017
2017
Перформативна природа соціальної реальності
М Карповець
Гуманітарний часопис, 50-61, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20