Максим Карповець / Maksym Karpovets
Максим Карповець / Maksym Karpovets
Національний університет "Острозька академія" / The National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз
М Карповець
122013
Міська ідентичність як відкритий проект людського буття
МВ Карповець
Гуманітарний часопис, 20-27, 2012
72012
Філософсько-антропологічне осмислення міста як світу людського буття
М Карповець
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
62010
Місто як світ людського буття: Монографія/Максим Карповець
М Карповець
Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія, 2014
32014
Антропологічні особливості і переживання часу в світі міста
М Карповець
32011
Смислове обрамлення світу міста в романі Валерія Шевчука «Стежка в траві. Житомирська сага»
М Карповець
22010
Філософія літератури: варіант онтологічного питання (Philosophy of Literature: Version of the Onthological Question)
М Карповець
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
12015
Фланер як особлива модель ідентичності в урбаністичній теорії В. Беньяміна
МВ Карповець
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
12009
Перформативна теорія культури: повернення до суб’єкта
М Карповець
Вісник НАКККІМ, 138-145, 2018
2018
Карповець Максим Вячеславович©
МВ Карповец
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 138, 2018
2018
Performative Theory of Culture: Return to the Subject
M Karpovets
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 2018
2018
Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей VІ всеукраїнської наукової конференції 19 жовтня, м. Острог
М Зайцев, П Кралюк, І Предборська, І Степаненко, Д Шевчук, ...
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018
2018
PERFORMATIVE NATURE OF SOCIAL REALITY
МВ Карповець
Humanities journal, 50-60, 2017
2017
Перформативна природа соціальної реальності
М Карповець
Гуманітарний часопис, 50-61, 2017
2017
Філософія культури Михайла Грушевського (Mykhailo Hrushevskyi’s Philosophy of Culture)
М Карповець
Міжнародна наукова конференція до 150-ліття МС Грушевського: тези доповідей …, 2016
2016
Філософська осмислення шуму в культурі
М Карповець
Актуальні питання гуманітарних наук, 119-128, 2016
2016
Філософія як культурна політика сучасності: тези до повідей ІІІ всеукраїнської наукової конференції 23–24 жовтня, 2015 р.
П Кралюк, М Зайцев, І Предборська, Д Шевчук, Л Горбунова, ...
Видавництво Національного університету «Острозька академія»., 2015
2015
Мода як форма влади
М Карповець
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Філософська рецепція геніальності як антропологічного феномену
М Карповець
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2014
2014
Місто як світ людського буття (The Сity as a World of Human Wxistence)
М Карповець
Вид-во НаУОА, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20