Анатолій Цезарович Франовський
Анатолій Цезарович Франовський
Житомирський державний університет імені Івана Франка, декан фізико-математичного факультету ЖДУ
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Диференціальна геометрія: практикум з розв’язування задач
АЦ Франовський
Житомир: Вид-во ЖДПУ, 2001
82001
Типізація і комп'ютерне моделювання конструктивних задач планіметрії: метод кіл
ІГ Ленчук, АЦ Франовський
Інформаційні технології і засоби навчання, 125-140, 2014
7*2014
Диференціальна геометрія: курс лекцій для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. ун-тів
АЦ Франовський
Житомир: Вид-во ЖДПУ, 2001
32001
Комп’ютерне моделювання задач планіметрії: метод інверсії
IG Lenchuk, AT Franovskyi
Information Technologies and Learning Tools 56 (6), 88-106, 2016
22016
До питання про концепцію амплітуднозалежних комплексних модулів в механіці непружних ізотропних матеріалів
ВВ Михайленко, ОВ Лущиков, АЦ Франовський
Вісник ЖІТІ, 22-25, 2001
12001
Статистичні підходи до оцінки чисельності населення: регіональний та національний аспекти
СВ Чугаєвська, АЦ Франовський, ОА Сарана
НАСОА, 2021
2021
ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ: ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
С Чугаєвська, А Франовський, О Сарана
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2020
2020
Аналіз зарубіжного досвіду щодо професійної підготовки ІТфахівців
СО Карплюк, АЦ Франовський
Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
СО Карплюк, АЦ Франовський, ТЛ Кіпаєва
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (85), 103-107, 2018
2018
Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти
МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ЛВ Бажан, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Огляд засобів побудови ментальних карт (Mind map) для підтримки науково-дослідної діяльності студентів
ЮІ Мінгальова
Новітні інформаційні технології в освіті і науці, 196-200, 2018
2018
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ФІЗИКО–МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
АЦ Франовський, СО Карплюк, ДС Вербівський
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2018
2018
ІКТ-підтримка в реалізації рейтингового оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів фізико-математичного профілю
ДС Вербівський, АЦ Франовський, ВМ Єремеєва
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Використання вільного програмного забезпечення в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю
СО Карплюк, АЦ Франовський, ТЛ Кіпаєва
2018
Використання технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю
СО Карплюк, АЦ Франовський
Вид-во, ПП «Рута», 2018
2018
Деякі аспекти використання інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті
СО Карплюк, АЦ Франовський
Актуальні питання сучасної інформатики, 247-249, 2017
2017
ППЗ навчання і конструктивна планіметрія
ІГ Ленчук, АЦ Франовський
ФОП Цьома СП, 2017
2017
Особливості технології взаємонавчання в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
СО Карплюк, ЮІ Мінгальова, АЦ Франовський
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
2017
До проблеми впровадження інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті
СО Карплюк, АЦ Франовський
Актуальні питання сучасної інформатики, 121-124, 2017
2017
Ленчук Іван Григорович
АЦ Франовський
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20