Анатолій Цезарович Франовський
Анатолій Цезарович Франовський
Житомирський державний університет імені Івана Франка, декан фізико-математичного факультету ЖДУ
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Диференціальна геометрія: практикум з розв’язування задач
АЦ Франовський
Житомир: Вид-во ЖДПУ, 2001
92001
Типізація і комп'ютерне моделювання конструктивних задач планіметрії: метод кіл
ІГ Ленчук, АЦ Франовський
Інформаційні технології і засоби навчання, 125-140, 2014
6*2014
Диференціальна геометрія: курс лекцій для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. ун-тів
АЦ Франовський
Житомир: Вид-во ЖДПУ, 2001
32001
Комп’ютерне моделювання задач планіметрії: метод інверсії
IG Lenchuk, AT Franovskyi
Information Technologies and Learning Tools 56 (6), 88-106, 2016
22016
До питання про концепцію амплітуднозалежних комплексних модулів в механіці непружних ізотропних матеріалів
ВВ Михайленко, ОВ Лущиков, АЦ Франовський
Вісник ЖІТІ, 22-25, 2001
12001
Аналіз зарубіжного досвіду щодо професійної підготовки ІТфахівців
СО Карплюк, АЦ Франовський
Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
СО Карплюк, АЦ Франовський, ТЛ Кіпаєва
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (85), 103-107, 2018
2018
Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти
МІ Жалдак, ЮС Рамський, ВМ Франчук, НП Франчук, ЛВ Бажан, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ФІЗИКО–МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
АЦ Франовський, СО Карплюк, ДС Вербівський
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені …, 2018
2018
Огляд засобів побудови ментальних карт (mind map) для підтримки науково-дослідної діяльності студентів
ЮІ Мінгальова, АЦ Франовський
ПХДПУ, 2018
2018
ІКТ-підтримка в реалізації рейтингового оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів фізико-математичного профілю
ДС Вербівський, АЦ Франовський, ВМ Єремеєва
НПУ імені МП Драгоманова, 2018
2018
Використання вільного програмного забезпечення в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю
СО Карплюк, АЦ Франовський, ТЛ Кіпаєва
2018
Використання технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю
СО Карплюк, АЦ Франовський
Вид-во, ПП «Рута», 2018
2018
Деякі аспекти використання інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті
СО Карплюк, АЦ Франовський
Актуальні питання сучасної інформатики, 247-249, 2017
2017
ППЗ навчання і конструктивна планіметрія
ІГ Ленчук, АЦ Франовський
ФОП Цьома СП, 2017
2017
Особливості технології взаємонавчання в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
СО Карплюк, ЮІ Мінгальова, АЦ Франовський
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
2017
До проблеми впровадження інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті
СО Карплюк, АЦ Франовський
Актуальні питання сучасної інформатики, 121-124, 2017
2017
Ленчук Іван Григорович
АЦ Франовський
2016
Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі
Y Slovynska, A Franovskyy, S Mykhaylenkо
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ ПЛАНИМЕТРИИ: МЕТОД ИНВЕРСИИ
ИГ Ленчук, АЦ Франовский
Информационные технологии и средства обучения 56 (6), 88-106, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20