Aleksy Kwilinski
Aleksy Kwilinski
The London Academy of Science and Business; Institute for International Cooperation Development
Подтвержден адрес электронной почты в домене institute-icd.org - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Modern Trends of Financial Sector Development under the Virtual Regionalization Conditions
K Pająk, B Kamińska, O Kvilinskyi
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice 2 (21), 204-217, 2016
1312016
A Model for Estimating Social and Economic Indicators of Sustainable Development
N Dalevska, V Khobta, A Kwilinski, S Kravchenko
Entrepreneurship and Sustainability Issues 6 (4), 1839-1860, 2019
862019
Mechanism of Modernization of Industrial Sphere of Industrial Enterprise in Accordance with Requirements of the Information Economy
A Kwilinski
Marketing and Management of Innovations, 116-128, 2018
842018
Determinanty rozwoju regionalnego–współczesne odniesienie
K Pająk, P Dahlke, O Kvilinskyi
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 109-122, 2016
772016
Model of Managing of the Procedure of Mutual Financial Investing in Information Technologies and Smart City Systems
V Lakhno, V Malyukov, T Bochulia, Z Hipters, A Kwilinski, O Tomashevska
International Journal of Civil Engineering and Technology 9 (8), 1802–1812, 2018
712018
Operation of a Business Entity in the Context of Globalization
K Payonk, V Lyashenko, O Kvilinskyi
Economic Herald of the Donbas 4 (42), 18-23, 2015
682015
Impact of Infrastructure Component on Socioeconomic Approach to Modernization of the Region
Y Kharazishvili, V Lyashenko, Y Zaloznova, O Kvilinskyi
European Cooperation 8 (15), 108-119, 2016
642016
Sustainable Development of Organizations Based on the Combinatorial Model of Artificial Intelligence
A Kuzior, A Kwilinski, V Tkachenko
Entrepreneurship and Sustainability Issues 7 (2), 1353-1376, 2019
622019
Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland
V Boiko, A Kwilinski, M Misiuk, L Boiko
Economic Annals-XXI 175 (1-2), 68-72, 2019
592019
Energy Security in Regional Policy in Wielkopolska Region of Poland
K Pająk, O Kvilinskyi, O Fasiecka, R Miśkiewicz
Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment 2 (61), 122-138, 2017
592017
Implementation of Blockchain Technology in Accounting Sphere
A Kwilinski
Academy of Accounting and Financial Studies Journal 23 (SI2), 1-7: 1528-2635 …, 2019
572019
Methodological platform of the control mechanism with the energy saving technologies
L Karpenko, M Serbov, A Kwilinski, V Makedon, S Drobyazko
Academy of Strategic Management Journal 17 (5), 1939-6104-17-5-271: 1-7, 2018
552018
Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy in the information economy
A Kwilinski
Virtual Economics 1 (1), 7-25, 2018
532018
Economic security of sustainable development of the regions (based on the example of the Donetsk region)
O Amosha, Y Kharazishvili, V Liashenko, O Kvilinskyi
Gospodarka niskoemisyjna i jej wpływ na rozwój województwa wielkopolskiego …, 2016
52*2016
Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy)
V Lyashenko, A Tolmachova, O Kvilinskyi
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 155-164, 2016
522016
Factors of the Region’s Investment Climate Formation under Modern Socio-Economic Conditions
AV Meshkov, IA Bondaryeva, OS Kvilinskyi
Perm University Herald. Economy 2 (29), 120-134, 2016
50*2016
Дослідження впливу можливостей на розвиток суб’єктів малого підприємництва
ОІ Благодарний, ГФ Толмачова, ОС Квілінський
Економіка та право 1 (38), 30-37, 2014
50*2014
Manager Competency Assessment Model in the Conditions of Industry 4.0
H Dzwigol, M Dzwigol-Barosz, R Miskiewicz, A Kwilinski
Entrepreneurship and Sustainability Issues 7 (4), 2630-2644, 2020
49*2020
Economy Modernization of Industrial Regions (Based on the Example of Ukraine)
M Yakubovskiy, V Liashenko, B Kamińska, O Kvilinskyi
Economic Transformation in Ukraine: Comparative Analysis and European …, 2017
492017
Assessment of Information Technologies Influence on Financial Security of Economy
V Tkachenko, A Kwilinski, O Korystin, N Svyrydiuk, I Tkachenko
Journal of Security and Sustainability 8 (3), 375-385, 2019
472019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20