Aleksy Kwilinski
Aleksy Kwilinski
The London Academy of Science and Business, Institute for International Cooperation Development
Підтверджена електронна адреса в institute-icd.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modern trends of financial sector development under the virtual regionalization conditions
K Pająk, B Kamińska, O Kvilinskyi
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (21), 204-217, 2016
1082016
Determinanty rozwoju regionalnego–współczesne odniesienie
K Pająk, P Dahlke, O Kvilinskyi
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 109-122, 2016
662016
Impact of infrastructure component on socioeconomic approach to modernization of the region
Y Kharazishvili, V Lyashenko, Y Zaloznova, O Kvilinskyi
European Cooperation 8 (15), 108-119, 2016
532016
Operation of a business entity in the context of globalization
K Payonk, V Lyashenko, O Kvilinskyi
Economic Herald of the Donbas 4 (42), 18-23, 2015
512015
Mechanism of Modernization of Industrial Sphere of Industrial Enterprise in Accordance with Requirements of the Information Economy
A Kwilinski
Marketing and Management of Innovations, 116-128, 2018
482018
Model of Managing of the Procedure of Mutual Financial Investing in Information Technologies and Smart City Systems
V Lakhno, V Malyukov, T Bochulia, Z Hipters, A Kwilinski, O Tomashevska
International Journal of Civil Engineering and Technology 9 (8), 1802–1812, 2018
482018
Economic security of sustainable development of the regions (based on the example of the Donetsk region)
O Amosha, Y Kharazishvili, V Liashenko, O Kvilinskyi
Gospodarka niskoemisyjna i jej wpływ na rozwój województwa wielkopolskiego …, 2016
482016
Methodological platform of the control mechanism with the energy saving technologies
L Karpenko, M Serbov, A Kwilinski, V Makedon, S Drobyazko
Academy of Strategic Management Journal 17 (5), 1939-6104-17-5-271: 1-7, 2018
472018
Дослідження впливу можливостей на розвиток суб’єктів малого підприємництва
ОІ Благодарний, ГФ Толмачова, ОС Квілінський
Економіка та право 1 (38), 30-37, 2014
47*2014
Factors of the region’s investment climate formation under modern socio-economic conditions
AV Meshkov, IA Bondaryeva, OS Kvilinskyi
Perm University Herald. Economy 2 (29), 120-134, 2016
45*2016
Economy modernization of industrial regions (based on the example of Ukraine)
M Yakubovskiy, V Liashenko, B Kamińska, O Kvilinskyi
Economic transformation in Ukraine: comparative analysis and European …, 2017
442017
A model for estimating social and economic indicators of sustainable development
N Dalevska, V Khobta, A Kwilinski, S Kravchenko
Entrepreneurship and Sustainability Issues 6 (4), 1839-1860, 2019
432019
Optimization of innovative project realization conditions
O Kvilinskyi, S Kravchenko
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 101-111, 2016
432016
A concept of modernization evaluation
S Ivanov, V Liashenko, B Kamińska, O Kvilinskyi
European Cooperation 12 (19), 86-101, 2016
432016
Właściwości modernizacji sfery przedsiębiorczej w kontekście państwowej polityki gospodarczej na Ukrainie
S Ivanov, V Lyashenko, H Tolmachova, O Kvilinskyi
Współpraca Europejska 3 (10), 9-34, 2016
432016
Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy)
V Lyashenko, A Tolmachova, O Kvilinskyi
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 155-164, 2016
422016
Еволюційні аспекти рефлексивних процесів в економічних системах на прикладі політичної історії українсько-польських взаємовідносин
В Ляшенко, О Квілінський
European Cooperation 1 (8), 9-24, 2016
36*2016
Energy security in regional policy in Wielkopolska region of Poland
K Pająk, O Kvilinskyi, O Fasiecka, R Miśkiewicz
Ekonomia i Środowisko 2 (61), 122-138, 2017
322017
Formation of additional benefits of operation and development of small enterprises
OS Kvilinskyi
Economy of Industry, 140-147, 2012
32*2012
Формирование стратегии развития предприятия в условиях изменчивой внешней среды
ТА Степанова, АС Квилинский, ОВ Сюзяева
Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая, 147-154, 2009
322009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20