Андрій Михайлович Шульга
Title
Cited by
Cited by
Year
Теория права: учеб. пособие
ИМ Погребной, АМ Шульга
Харьков: Основа 128, 6, 2003
1282003
Теория государства и права
АМ Шульга
Шульга АМ–Харьков: Изд-во Ун-та внутренних дел, 2000
512000
Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування
АМ Шульга
Харків, 2004
412004
Загальнотеоретичні аспекти правомірної поведінки особи: монографія
АМ Шульга
Харків: Майдан, 2013
262013
Основы теории государства и права: краткое учеб. пособие
АМ Шульга
Х.: Прометей-Пресс, 2006
172006
Митне право
МГ Шульга, ВЯ Настюк
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2001
162001
Злочини проти довкілля. Питання кваліфікації: науково-практичне видання
АМ Шульга
Х.: Ніка Ново, 2012
112012
Правовий статус особистості, його види
АМ Шульга
Право і безпека, 19-22, 2012
92012
Теорія держави і права
АМ Шульга
Навчальний посібник: стислий курс. Харків, 143-148, 2008
92008
Кримінальне право України: основні питання та відповіді
АМ Шульга, ВІ Павликівський
Х.: Берека-Нова, 2008
92008
Злочини проти довкілля
АМ Шульга
Проблеми кваліфікації: навч. посіб. Харків: НикаНова, 2012
72012
Обхід закону як вид зловживання правом
АМ Шульга
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 11-20, 2010
72010
Історія розвитку кримінально-правової охорони земельних ресурсів в Україні
АМ Шульга
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2014.-№ 7.-С. 88-100., 2014
62014
Системи та моделі управління запасами підприємства
КВ Образцова, АВ Шульга
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2012
62012
Организация службы внутреннего аудита и методика его проведения
АВ Шульга, ЕА Топоркова
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2012
62012
Юридично значуща поведінка:«негативна» і «позитивна» відповідальність
АМ Шульга
Право і безпека.-2012.-№ 1 (43).-С. 55-58, 2012
62012
Юридично значуща поведінка:«негативна» і «позитивна» відповідальність
АМ Шульга
Право і безпека.-2012.-№ 1 (43).-С. 55-58, 2012
62012
Соціальна обумовленість встановлення кримінально-правової заборони забруднення або псування земель
АМ Шульга
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 11-20, 2006
62006
Теория государства и права: пособие для подготовки к гос.(выпускному) экзамену
АМ Шульга
Х.: Ун-т внутр. справ, 2000
62000
Теорія держави і права: навч. посіб
АМ Шульга
Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20