Follow
Андрій Михайлович Шульга
Title
Cited by
Cited by
Year
Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування: монографія
АМ Шульга
Харків: НікаНова, 2013.-256 с., 2013
592013
Теория государства и права
АМ Шульга
Шульга АМ–Харьков: Изд-во Ун-та внутренних дел, 2000
542000
Загальнотеоретичні аспекти правомірної поведінки особи: монографія
АМ Шульга
Харків: Майдан, 2013
362013
Злочини проти довкілля. Питання кваліфікації: науково-практичне видання
АМ Шульга
Харків: НікаНова, 2012.–192 с., 2012
312012
Правовий статус особистості, його види
АМ Шульга
Право і безпека, 19-22, 2012
262012
Теория права
ИМ Погребной, АМ Шульга
учеб. пособие/ИМ Погребной.–Х.: Основа, 2003
252003
Основы теории государства и права: краткое учеб. пособие
АМ Шульга
Х.: Прометей-Пресс, 2006
242006
Обхід закону як вид зловживання правом
АМ Шульга
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2010.–№ 3 …, 2010
17*2010
Теория государства и права: учеб. пособие
АМ Шульга
Х.: НУВД, 2006
162006
Кримінально-правова охорона земельних ресурсів в Україні: теоретико-правовий аспект
АМ Шульга
Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціалізована вчена …, 2019
132019
Правові засади державної земельної політики України
АМ Шульга
Право України, 22-27, 2012
132012
Об’єктивно протиправне діяння, об’єктивно правомірна поведінка
АМ Шульга
Форум права.—2012.—№ 3.—С. 846-849, 2012
132012
Юридично значуща поведінка:«негативна» і «позитивна» відповідальність
АМ Шульга
Право і безпека.-2012.-№ 1 (43).-С. 55-58, 2012
132012
Организация службы внутреннего аудита и методика его проведения
АВ Шульга, ЕА Топоркова
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2012
122012
Кримінальне право України: основні питання та відповіді
АМ Шульга, ВІ Павликівський
Х.: Берека-Нова, 2008
122008
Митне право
МГ Шульга, ВЯ Настюк
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2001
122001
Загально-теоретична парадигма визначення земельних злочинів
АМ Шульга
Юридичний науковий електронний журнал.-2016.-№ 6.-С. 205-208, 2016
112016
Історія розвитку кримінально-правової охорони земельних ресурсів в Україні
АМ Шульга
Вісник Кримінологічної асоціації України.-2014.-№ 7.-С. 88-100., 2014
102014
Правовий нігілізм: український досвід
АМ Шульга
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2010.–№ 4 …, 2010
102010
Теорія держави і права
АМ Шульга
Навчальний посібник: стислий курс. Харків, 143-148, 2008
102008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20