Тихонова Дар'я Сергіївна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні
ДС Тихонова
Право і безпека, 70-75, 2014
122014
Нормативні засади адміністративної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг
ДС Тихонова
Право і Безпека, 65-70, 2014
32014
Адміністративні послуги державної реєстраційної служби України: поняття та класифікація
ДС Тихонова
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 248-252, 2014
12014
Правове регулювання надання адміністративних послуг Державною реєстраційною службою України
ДС Тихонова
Наше право, 90-93, 2014
12014
Досвід провідних країн світу в регулюванні прав на службові об'єкти інтелектуальної власності
ДС Тихонова
Науковий вісник Херсонського державного університету 4 (2), 45-47, 2017
2017
Генеза правового регулювання результатів інтелектуальної діяльності в часи СРСР
Науковий вісник публічного та приватного права (Збірник наукових праць), 51-54, 2017
2017
Принципи правового регулювання інтелектуальної власності
ДС Тихонова
Науковий вісник публічного та приватного права (Збірник наукових праць), 46-49, 2017
2017
Джерела права інтелектуальної власності України
ДС Тихонова
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Реформування …, 2017
2017
Підходи до розуміння права інтелектуальної власності в Україні
ДС Тихонова
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 187-190, 2016
2016
Особливості юридичної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг
ДС Тихонова
Форум права, 376–382-376–382, 2014
2014
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦІЙНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ
ДС Тихонова
ББК 67.9 (4УКР) А45 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ, 263, 2014
2014
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ
ІО Драган, ОЮ Іващенко, ЄО Легеза, АБ Лис, ЯВ Михайлюк, ...
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12018161, 0
СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ДС ТИХОНОВА
ДЕРЖАВА І ПРАВО: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ, 237, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13