Підписатись
Толмачова Алла Миколаївна (Alla Tolmachova)
Толмачова Алла Миколаївна (Alla Tolmachova)
Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи формування облікової політики неприбуткових організацій
АМ Толмачова
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 463-467, 2018
62018
Концептуальні основи бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях
А Толмачова, ЮВ Панченкова
Економіка і суспільство, 561-565, 2017
52017
Особливості організації внутрішнього аудиту неприбуткових організацій
АМ Толмачова
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 59-65, 2018
12018
Обліково-інформаційне забезпечення діяльності неприбуткових організацій
АМ Толмачова, ВС Гарбузова
Економіка. Фінанси. Право, 57-59, 2017
12017
Контроль у неприбуткових організаціях
A TOLMACHOVA
Foreign trade: economics, finance, law 115 (2), 87-97, 2021
2021
«КОРОНАВІРУСНІ» ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ОВ Попова, МР Борущак, АМ Толмачова
The XII th International scientific and practical conference «Advancing in …, 2020
2020
Професійна етика аудиторів: головні принципи та їх дотримання
АМ Толмачова, АВ Савич
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого …, 2020
2020
Важливість проведення податкового дью дилідженса при купівлі компанії
А Толмачова, Л Забалдіна
Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі …, 2020
2020
До питання організації внутрішнього аудиту неприбуткових організацій
АМ Толмачова
Розвиток бухгалтерсьського обліку та оподаткування в Україні: теорія …, 2020
2020
MANAGEMENT CONTROL IN NON-PROFIT ORGANIZATIONS
T Kopotiienko, A Tolmachova, N Danylova
Norwegian Journal of development of the International Science, 2020
2020
Профспілкові організації в Україні: особливості діяльності та організація обліку
АМ Толмачова
Напрями модернізації фінансово-економічнох системи держави, регіонів …, 2019
2019
Аспекти організації внутрішнього аудиту неприбуткових організацій
АМ Толмачова
Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права …, 2018
2018
АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
АМ Толмачова
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ У …, 2018
2018
ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ У ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
АМ Толмачова
Видавництво УжНУ «Говерла», 2018
2018
Особливості формування облікової політики неприбуткових організацій.
АМ Толмачова
Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: зб. матер …, 2018
2018
Окремі аспекти обліку в неприбуткових організаціях
АМ Толмачова
Стан та розвиток підприємництва в умовах ринкової економіки: проблеми та …, 2018
2018
Теоретичні та практичні аспекти обліку витрат профспілкових організацій
АМ Толмачова, ЮВ Панченкова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 97-100, 2018
2018
INTERNAL AUDIT AS A MEASURE FOR IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL IN INDEPENDENT ORGANIZATIONS
T Alla
Synthesis of science and society in solving global problems, 105, 2018
2018
Основи побудови бухгалтерського обліку в неприбуткових організаціях
АМ Толмачова
Вінниця, ВННІЕ ТНЕУ, 2017
2017
Особливості визначення неприбуткових організацій у правовому полі України.
Ю Панченкова, А Толмачова, О Роміх
Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20