Підписатись
Дубчак Віктор Миколайович / Дубчак В. М. / Dubchak V.
Дубчак Віктор Миколайович / Дубчак В. М. / Dubchak V.
Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри математики, фізики та КТ
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вища математика в прикладах та задачах
ВМ Дубчак, ВМ Пришляк, ЛІ Новицька
Вища математика в прикладах та задачах: навч. посіб./ВМ Дубчак, ВМ Пришляк …, 2018
312018
Криптографічні перетворення зображень на основі матричних моделей перестановок з матрично-бітовозрізовою декомпозицією та їх моделювання
ВГ Красиленко, ВМ Дубчак
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 74-79, 2014
262014
Family of optoelectronic photocurrent reconfigurable universal (or multifunctional) logical elements (OPR ULE) on the basis of continuous logic operations (CLO) and current …
VG Krasilenko, KV Ogorodnik, AI Nikolskyy, VN Dubchak
International Conference on Applications of Optics and Photonics 8001, 730-743, 2011
212011
Creation principles and circuitry construction question of multichannel arrangements and systems for parallel image analysis and processing
VG Krasilenko, OK Kolesnitsky, VN Dubchak
Proc. 1-st All-Union Meeting on Pattern recognition and image analysis …, 1991
101991
Organization and design of computing structures of matrix-quaternion sign-digit arithmetic
VG Krasilenko, VI Yatskovsky, VN Dubchak
Measuring and Computer Technique in Technological Processes 1, 146-150, 2001
92001
Vysokomol. Soedin., Ser
SA Vshivkov, EV Rusinova, VN Dubchak, GB Zarubin
A 28, 2488, 1986
81986
Digital optoelectronic processor of multilevel images
VG Krasilenko, TB Martynyuk, NI Zabolotnaya, VN Dubchak
Engineering Simulation 11 (3), 385-394, 1993
71993
Методика порівняння деяких енергетичних характеристик в симетричних задачах
ВМ Дубчак, ЛІ Новицька
Техніка, енергетика, транспорт АПК, 112-114, 2015
62015
Structure of optoelectronic processors of parallel type for image processing
VG Krasilenko, VN Dubchak
New electronic installations and devices 63, 65, 1988
51988
Теорія ймовірностей таматематична статистика. Методичні вказівки для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 12 …
ВМ Дубчак, ЛІ Новицька
42020
Thermodynamics and structure of polydimethylsiloxane-methyl ethyl ketone system
SA Vshivkov, EV Rusinova, GB Zarubin, VN Dubchak
Polymer science. Series A 38 (5), 563-569, 1996
41996
Окремі методичні аспекти розв’язування задач у процесі вивчення курсу вищої математики.
ВМ Дубчак, ЛІ Новицька
ВНАУ, Інтернет-конференція, 2016
32016
Теорія ймовірностей для економістів-аграріїв: Навчальний посібник для вузів
ВМ Дубчак, ОВ Левчук
Вінниця: РВВ ВДАУ, 2005
32005
Stress-induced phase transitions in polydimethylsiloxane-methyl ethyl ketone system
SA Vshivkov, EV Rusinova, VN Dubchak, GB Zarubin
Высокомолекулярные соединения. Серия А 38 (5), 844-848, 1996
31996
Застосування математичного апарату при вирішенні економічних задач
ВМ Дубчак, НВ Пришляк
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики: зб. наук …, 2019
22019
Математичні моделі порівняння енергетичних характеристик в одній прикладній задачі.
ВМ Дубчак
Вінниця, ВНАУ," Техніка, енергетика, транспорт АПК", 2016 р.,№ 3 (95), с …, 2016
22016
Математичний практикум для економістів-аграріїв
ВМ Дубчак
Вінниця: РВВ ВДАУ, 2007
22007
Математика для абітурієнтів аграрних вищих навчальних закладів: навчальнометодичний посібник
ВМ Дубчак, ОВ Левчук
Вінниця.: РВВ ВДАУ, 2006
22006
Matrix models permutations of matrix-bit cryptographic decomposition for image and modeling. Research and Training Process: Research and Methodological Proceedings of NPK VSEI …
VG Krasilenko, VM Dubchak, OV Krasilenko
S, 0
2
The investigation of conditions of the extreme arrangement of several classical geometric figures with a common center by estimating the length of the line and the area of …
V Dubchak, E Manzhos
Slovak international scientific journal. 2021.№ 49., vol. 1. Р. 21-29., 2021
12021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20