Подписаться
Радіонова Ірина Федорівна
Радіонова Ірина Федорівна
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Макроекономіка
СМ Панчишина, ПІ Островерха
2982001
Макроекономіка: теорія та політика: підручник
ІФ Радіонова
К.: таксон 8, 2004
932004
Економічна теорія: макро-і мікроекономіка
ЗГ Ватаманюк, СМ Панчишин
К.: Альтернативи, 319-325, 2001
852001
Економічне зростання з участю людського капіталу
І Радіонова
Економіка України 1, 19-30, 2009
752009
Проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні в умовах економічної кризи
ТО Ілляшенко, ІО Радіонова
Механізм регулювання економіки, 223-228, 2010
42*2010
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва: монографія
СМ Панчишин
Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана …, 2004
342004
Доходи та заощадження в перехідній економіці України
С Панчишин, М Савлук
Львів: ЛНУ імені Івана Франка 406, 2003
272003
Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ
ІФ Радіонова, ВІ Усик
Актуальні проблеми економіки, 124, 2011
192011
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва
СМ Панчишин
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004
182004
Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання
ІФ Радіонова
Фінанси України, 19-34, 2011
172011
Аналітична економія
С Панчишин, П Островерх, І Грабинська
Макроекономіка і мікроекономіка. Львів: Апріорі, 2017
162017
Політична економія: навч. посіб.
ОС Степура, СВ Мочерний, СМ Панчишин, ВД Базилевич, ...
Персонал, 35, 2012
162012
Макроекономіка-2: навч. посіб
ІФ Радіонова, Т Бурлай, Є Алімпієв
Київ-Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010
152010
Економічне зростання за участі державних фінансів
ІФ Радіонова
Фінанси України, 33-46, 2008
132008
Методологи ні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї
І Радіоиова
Філософія освіти, 127-142, 2005
122005
Макроекономіка: Тести і задачі
С Панчишин
К.: Либідь, 60-70, 2002
122002
Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності
ІФ Радіонова, ЄВ Алімпієв
Економічна теорія, 32-44, 2011
112011
Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери
ІФ Радіонова, НО Ткаченко
112011
Конкурентоспроможність робочої сили у відкритій господарській системі України
С Панчишин, О Сахарська
Вісник Львівського університету. Серія екон.–2009.–Вип 41, 3-7, 2009
112009
Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні
І Радіонова
Економіка України, 15-23, 1998
111998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20