Радіонова Ірина Федорівна
Радіонова Ірина Федорівна
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Макроекономіка
СМ Панчишина, ПІ Островерха
2542001
Економічна теорія: макро-і мікроекономіка
ЗГ Ватаманюк, СМ Панчишин
за ред. З. Ватаманюка і С. Панчишина].–К.: Видавничий дім" Альтернативи, 2001
702001
Економічне зростання з участю людського капіталу
І Радіонова
Економіка України 1, 19-30, 2009
612009
Макроекономіка та економічна політика
ІФ Радіонова
К.: таксон, 122-138, 1996
551996
Проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні в умовах економічної кризи
ТО Ілляшенко, ІО Радіонова
Механізм регулювання економіки, 223-228, 2010
42*2010
Макроекономіка: теорія та політика: Підручник
ІФ Радіонова
К.: Таксон 8, 2004
412004
Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови
ІО Радіонова
Харків: ХДПУ, 2000
402000
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва: монографія
СМ Панчишин
Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана …, 2004
332004
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва
СМ Панчишин
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004
182004
Соціологія глобалізації
МД Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Х.: ХНПУ імені ГС Сковороды, 2008
172008
Доходи та заощадження в перехідній економіці України/За ред. С. Панчишина та М. Савлука
С Панчишин
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003
162003
Політична економія: навч. посіб.
ОС Степура, СВ Мочерний, СМ Панчишин, ВД Базилевич, ...
Персонал, 35, 2012
152012
Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання
ІФ Радіонова
Фінанси України, 19-34, 2011
152011
Державна політика щодо регулювання інфляції у трансформаційній економіці України
В Варгас
Науковий вісник «Демократичне врядування.–2011.–Вип 8, 12-17, 2011
122011
Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ
ІФ Радіонова, ВІ Усик
Актуальні проблеми економіки, 56-66, 2011
122011
Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливості
ІО Радіонова
Бібліогр.: арк, 382-409, 2001
122001
Економічне зростання за участі державних фінансів
ІФ Радіонова
Фінанси України, 33-46, 2008
112008
Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери
ІФ Радіонова, НО Ткаченко
102011
Макроекономіка-2: навч. посіб
ІФ Радіонова, Т Бурлай, Є Алімпієв
Київ-Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010
102010
Методологи ні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї
І Радіоиова
Філософія освіти, 2005
92005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20