Підписатись
Радіонова Ірина Федорівна
Радіонова Ірина Федорівна
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Макроекономіка
СМ Панчишина, ПІ Островерха
2902001
Макроекономіка: теорія та політика: підручник
ІФ Радіонова
К.: таксон 8, 2004
932004
Економічна теорія: макро-і мікроекономіка
ЗГ Ватаманюк, СМ Панчишин
К.: Альтернативи, 319-325, 2001
812001
Економічне зростання з участю людського капіталу
І Радіонова
Економіка України 1, 19-30, 2009
712009
Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови
ІО Радіонова
Харків: ХДПУ, 2000
502000
Проблеми та перспективи фінансування освіти і науки в Україні в умовах економічної кризи
ТО Ілляшенко, ІО Радіонова
Механізм регулювання економіки, 223-228, 2010
41*2010
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва: монографія
СМ Панчишин
Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана …, 2004
332004
Соціологія глобалізації
МД Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Х.: ХНПУ імені ГС Сковороды, 2008
262008
Доходи та заощадження в перехідній економіці України
С Панчишин, М Савлук
Львів: ЛНУ імені Івана Франка 406, 2003
262003
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва
СМ Панчишин
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004
182004
Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ
ІФ Радіонова, ВІ Усик
Актуальні проблеми економіки, 124, 2011
172011
Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливості
ІО Радіонова
Бібліогр.: арк, 382-409, 2002
172002
Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання
ІФ Радіонова
Фінанси України, 19-34, 2011
162011
Політична економія: навч. посіб.
ОС Степура, СВ Мочерний, СМ Панчишин, ВД Базилевич, ...
Персонал, 35, 2012
152012
Аналітична економія
С Панчишин, П Островерх, І Грабинська
Макроекономіка і мікроекономіка. Львів: Апріорі, 2017
142017
Макроекономіка-2: навч. посіб.
ІФ Радіонова, Т Бурлай, Є Алімпієв
Київ-Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010
142010
Економічне зростання за участі державних фінансів
ІФ Радіонова
Фінанси України, 33-46, 2008
132008
Методологи ні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї
І Радіоиова
Філософія освіти, 127-142, 2005
122005
Державна політика щодо регулювання інфляції у трансформаційній економіці України
ВМ Варгас
Демократичне врядування, 2011
112011
Соціальний капітал у формуванні екстерналій освітньої сфери
ІФ Радіонова, НО Ткаченко
112011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20