Радіонова Ірина Федорівна
Радіонова Ірина Федорівна
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Макроекономіка
СМ Панчишина, ПІ Островерха
2142001
Економічне зростання з участю людського капіталу
І Радіонова
Економіка України 1, 19-30, 2009
562009
Економічна теорія: макро-і мікроекономіка
ЗГ Ватаманюк, СМ Панчишин, СК Реверчук
Видавничий дім “Альтернативи, 2001
502001
Макроекономіка та економічна політика
ІФ Радіонова
К.: таксон, 122-138, 1996
481996
Макроекономіка: теорія та політика: Підручник
ІФ Радіонова
К.: Таксон 8, 2004
362004
Сучасна американська філософія освіти та виховання: тематичні поля та парадигмально-концептуальні побудови
ІО Радіонова
Харків: ХДПУ, 2000
332000
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва: монографія
СМ Панчишин
Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана …, 2004
292004
Проблеми та перспективи фiнансування освiти i науки в Українi в умовах економiчної кризи
ТО Ілляшенко, ТА Ильяшенко, ІО Радіонова
Видавництво СумДУ, 2010
282010
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва
СМ Панчишин
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004
162004
Фінансова природа економічних коливань: зміст і моделювання
ІФ Радіонова
Фінанси України, 19-34, 2011
152011
Державна політика щодо регулювання інфляції у трансформаційній економіці України
ВМ Варгас
Демократичне врядування, 2011
132011
Макроекономіка-2: навч. посіб
ІФ Радіонова, Т Бурлай, Є Алімпієв
Київ-Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010
102010
Економічне зростання за участі державних фінансів
ІФ Радіонова
Фінанси України, 33-46, 2008
102008
Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливості
ІО Радіонова
ступеня д-ра філос. наук: спец. 09.00. 05 «Історія філософії»/ІО Радіонова …, 2002
102002
Економіка. 11 клас. Рівень стандарту
ІФ Радіонова
Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011
92011
Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал економіки: розмежування понять і явищ
ІФ Радіонова, ВІ Усик
Актуальні проблеми економіки, 56-65, 2011
92011
Соціологія глобалізації
М Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко
Х.: ХНПУ імені ГС Сковороды, 2008
92008
Методологи ні проблеми прагматистськи орієнтованої освіти: евристичний потенціал спадщини Дж. Дьюї
І Радіоиова
Філософія освіти, 2005
92005
Соціологія глобалізації:[Навчальний посібник].
МД Култаєва, ІФ Прокопенко, ІО Радіонова, ГВ Троцко, ...
ГС Сковороди, 2007
82007
Доходи та заощадження в перехідній економіці України/За ред. С. Панчишина та М. Савлука
С Панчишин
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003
82003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20