Медвідь Юлія Іванівна / Medvid Yulia ORCID 0000-0001-9520-787X
Медвідь Юлія Іванівна / Medvid Yulia ORCID 0000-0001-9520-787X
Національна академія Національної гвардії України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nangu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Poperedu zmin u viiskovykh systemakh vyshchoi osvity ta profesiinoi oriientatsii [Ahead of changes in military systems of higher education and professional orientation]
MM Medvid, AV Babichev, VM Demianyshyn, YI Medvid, AH Bukhun
Bulletin of the Cherkasy University. Serial Pedagogical sciences 14, 76-87, 2016
72016
The ways of development higher military school in the conditions of permanent changes of military theory
M Medvіd, K Fisun, S Bielai, Y Pavlov, Y Medved, V Demyanishin
Влада і суспільство (історія, теорія, практика), С. 163–179, 2017
42017
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПОСТАНОВИ КМУ ВІД 21.08. 2019 Р.№ 800 “ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ…” В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА-ПОЧАТКІВЦЯ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
М Медвідь, І Черніченко, Ю Медвідь, В Дем’янишин
Молодь і ринок, 2020
12020
Визначення сутності і структури готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності
ЮІ Медвідь
Наукові записки кафедри педагогіки 1 (43), 217-234, 2018
12018
Результати дослідження стану готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності
ЮІ Медвідь, ОГ Водчиць, ММ Медвідь
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
12018
Удосконалення процесу підготовки офіцерів запасу в Україні як педагогічна проблема
ЮІ Медвідь
Наука і освіта, 9-15, 2017
12017
МЕТОДИКА ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ZM Medvid Mykhailo, Ivashchenko Petro, Medvid Yuliia
Честь і Закон 2 (73), 107-114, 2020
2020
The 21st Century Challenges in Education and Science : матеріали V наук.-пед. читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами, м. Глухів
M Yu.
Determination of organizational and pedagogical conditions for the formation …, 2019
2019
Механізм реалізації організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності у системі професійної підготовки
ВІМ Ю. І. Медвідь, Б. Д. Бородін, А. І. Самсоненко
Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі …, 2019
2019
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ДО СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Ю Медвідь, Е Ященко, І Ященко
Молодь і ринок, 2019
2019
Educational migration: Review of the tasks of formation and progress of human resources in the sustainable dvelopment strategy of Ukraine in the light of central place theory
MY Medvid Mykhailo, Zvieriev Mykola
NEW DIMENSIONS IN THE QUALITY OF LIFE INTERDISCIPLINARY RESEARCH, 95-103, 2019
2019
Реалізація організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності
ВІМ Ю. І. Медвідь, Б. Д. Бородін, А. І. Самсоненко
Інноваційна педагогіка 2 (Вип. 9), С. 61–68, 2019
2019
Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності
ЮІ Медвідь
Глухівські наукові читання − 2018. Актуальні питання суспільних та …, 2018
2018
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЇХ ПІДРОЗДІЛАМИ В УМОВАХ СУМІСНОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПІДРОЗДІЛАМИ КРАЇН-ПАРТНЕРІВ УКРАЇНИ
ММ Медвідь, ЯВ Павлов, ЮІ Медвідь, НЮ Тробюк, ВМ Дем'янишин, ...
Вісник Черкаського Університету серія Педагогічні науки, 45-52, 2018
2018
// Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України, м …
ОГВ Ю. І. Медвідь
Розвиток системи державного управління у сфері державної безпеки шляхом …, 2018
2018
Застосування компетентністного підходу у процесі підготовки майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності
ЮІ Медвідь, ОГ Водчиць, ММ Медвідь
Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності: всеукраїнська …, 2018
2018
Змістово-функціональна модель формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки та результати її експерементальної …
Ю Медвідь, О Водчиць
2018
Formation of future reserve officers` readiness for military service
SOK Yu. І. Medvid
Scientific development and achievements, 210–223, 2018
2018
Приминение подходов и принципов воспитания и обучения в процессе формирования готовности будущих офицеров запаса к служебно-боевой деятельности
ЮИ Медвидь
East European Science Journal, С. 35–39, 2018
2018
Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р.
ЮБ Мельник, ІС Пипенко, ТВ Колбіна, ТС Плачинда, ЛГ Кайдалова, ...
ХОГОКЗ/KRPOCH Publishing, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20