Follow
Пеляк Олександр Михайлович
Пеляк Олександр Михайлович
викладач кафедри німецької філології та методики викладання німецької мови, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Австрійська література на зламі століть у мультикультурному світі
ТВ Дзись, АП Катериняк, ОМ Пеляк
2021
ЗООФОРНА ЛЕКСИКА В НІМЕЦЬКИХ ПРІЗВИЩАХ
ОМ Пеляк, АП Катериняк
BBK 73, 648, 2019
2019
Прізвища німецьких поселенців Галичини з вказівкою на топографічну ознаку
О Пеляк
ІІ міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми германо…, 2016
2016
Характеристика чоловічих імен німецьких поселенців Галичини.
О Пеляк
Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми германо…, 2013
2013
Особливості сучасного іменника м.Козови Тернопільської області.
ОП Галина Бачинська
Мовознавчий вісник. Збірник наукових праць Черкаського національного…, 2010
2010
Прізвища як історичне явище.
О Пеляк
XV міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських…, 2008
2008
Відображення апелятивної лексики („nomina personalia“) в основах прізвищ німецьких поселенців Галичини.
О Пеляк
Теоретические и прикладные проблемы русской филологии. Научно-методический…, 2007
2007
Відображення апелятивної лексики („nomina impersonalia“) в основах прізвищ німецьких поселенців Галичини.
О Пеляк
Міжнародна наукова конференція „Мова як світ світів. Граматика і поетика…, 2006
2006
Структура практичного курсу німецької мови згідно до вимог кредитно-модульної системи.
О Пеляк
Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу…, 2005
2005
Специфіка німецьких прізвищ на –MANN (на прикладі прізвищ німецьких поселенців Галичини).
О Пеляк
Міжнародна науково-практична конференція „Соціокультурні аспекти навчання…, 2004
2004
Структурно-словотвірні типи прізвищ німецьких поселенців Галичини.
О Пеляк
Всеукраїнська наукова конференція, присвяченої 130-річчю від дня народження…, 2001
2001
Реалізація рівня фонема-графема в прізвищах німецьких поселенців Галичини
О Пеляк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія…, 2001
2001
Реалізація рівня фонема-графема в прізвищах німецьких поселенців Галичини.
О Пеляк
ІХ Всеукраїнська ономастична конференція. М Кіровоград,, 147-151, 2001
2001
Відображення історико-господарської діяльності суспільства у прізвищах німецьких поселенців Галичини
О Пеляк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія…, 2000
2000
Die Familiennamen der deutschen Galiziensiedler aus orthographischer Sicht
О Пеляк
7 мiжнародна наукова конференція германістів "По слідах німецької мови та…, 1999
1999
Орфографічні особливості прізвищ німецьких поселенців Галичини (диференціація прізвище–апелятив)
О Пеляк
Іноземні мови сьогодні і завтра, 132-133, 1999
1999
Die deutschen Familiennamen
О Пеляк
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія…, 1999
1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17