Людмила Єршова
Людмила Єршова
Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ivet.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Жіноча освіта на Волині:[монографія]
ЛМ Єршова
Житомир:«Полісся, 2006
282006
Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVІІІ–початок ХХ століття)
ЛМ Єршова
ступеня канд. пед. наук 13.00. 01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки …, 2002
212002
Трансформація системи цінностей учнівської і студентської молоді в контексті реформування вітчизняної професійної освіти
Л Єршова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2018
192018
Формування референтної особистості як проблема освітньої практики сучасної України
ЛМ Єршова
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки 6 (339), 119-124, 2015
142015
Трансформація виховного ідеалу в Україні (ХІХ–початок ХХ століття). Київський, Одеський, Харківський навчальні округи
ЛМ Єршова
Євенок ОО, 2015
122015
Від купця–до підприємця: трансформація цінностей української економічної еліти в ХІХ–на початку ХХ століття
Л Єршова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2018
72018
Соціально-психологічні фактори впливу на розвиток професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів
ЛМ Єршова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2017
72017
Жіноча пансіонна освіта на Волині (кінець ХVІІІ—початок ХІХ століття)
ЛМ Єршова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 168-171, 2003
52003
Духовна жіноча освіта на Волині (сер. ХІХ–поч. ХХ ст.)
Л Єршова
Шлях освіти, 41-45, 2000
52000
Трансформація виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії і практиці (ХІХ–початок ХХ століття)
ЛМ Єршова
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015
32015
Проблема виховного ідеалу в нормативно-правовому полі сфери освіти України (1991–2004)
ЛМ Єршова
Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання з нагоди 100-річчя …, 2014
32014
Історіографія дослідження виховного ідеалу у вітчизняній педагогічній теорії ХІХ–початку ХХ ст.
ЛМ Єршова
Педагогічний дискурс 15, 233-237, 2013
32013
Застосування теорій мотивації в процесі проектування системи консультування молоді з розвитку професійної кар’єри
ЛМ Єршова
Теорія і методика професійної освіти 11 (3), 2016
22016
Професійно-технічна освіта жінок правобережної України у ХІХ–на початку ХХ століття
Л Єршова
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер …, 2016
22016
Трансформація козацько-лицарських чеснот у виховних ідеалах української еліти XXI–початку XX ст.
ЛМ Єршова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 44-49, 2016
22016
Документи особового походження як історико-педагогічне джерело дослідження вітчизняного виховного ідеалу ХІХ–початку ХХ ст.
ЛМ Єршова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2014
22014
Трансформация воспитательного идеала в сословном обществе Украины ХІХ–начала ХХ века
ЛМ Ершова
Карельский научный журнал, 2013
22013
Мовний патріотизм у змісті українського виховного ідеалу
ЛМ Єршова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 3 (69), 79-83, 2013
22013
Виховний ідеал у педагогічному епістолярії І. Вишенського, І. Котляревського та Г. Сковороди
ЛМ Єршова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 5 (71), 42-47, 2013
22013
Ґендерний підхід в історико-педагогічному дослідженні виховного ідеалу у вітчизняній теорії і практиці хіх–початку ХХ ст
ЛМ Єршова
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20